Vsebine


Novice


Мальшина, К. В., Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941)

Мальшина, К. В., Тернистий шлях словенського державотворення (1918-1941), Київ, 2018

Luka Peček: Primerjava dubrovniške zgodnjenovoveške diplomacije v času miru in v času osmansko-beneških vojn. Pozno 17. in zgodnje 18. stoletje

Luka Peček: Primerjava dubrovniške zgodnjenovoveške diplomacije v času miru in v času osmansko-beneških vojn. Pozno 17. in zgodnje 18. stoletje. Diplomsko delo. Ljubljana, 2019. Mentor: Žiga Zwitter


David Papež: Prva matura v slovenskem jeziku 1913 - pomen za slovensko družbo

David Papež: Prva matura v slovenskem jeziku 1913 - pomen za slovensko družbo. Diplomsko delo, Ljubljana, 2020. Mentorica: Irena Selišnik

Katjuša Čeh: Piranske soline v odnosu do Benetk med 16. in 18. stoletjem

Katjuša Čeh: Piranske soline v odnosu do Benetk med 16. in 18. stoletjem. Diplomsko delo, 2019, Koper. Mentor: Žiga Zwitter, somentor: Flavio Bonin