Vsebine


Novice


Sabina Požar: Vestirenga na Pivškem (Ljubljana 2016) IN Pivški tabor na Kalcu (Ljubljana 2016)

SABINA POŽAR: Vestirenga na Pivškem. Diplomsko delo (Ljubljana 2016) http://www.sistory.si/11686/36136 INPivški tabor na Kalcu. Diplomsko delo (Ljubljana 2016) http://www.sistory.si/11686/36135 

Statistika spoljne trgovine FNR Jugoslavije za 1946, 1947, 1948 i 1949 godinu

Statistics of foreign trade of the FPR of Yugoslavia years 1946, 1947, 1948 and 1949 / Statistika spoljne trgovine FNR Jugoslavije za 1946, 1947, 1948 i 1949 godinu.


Damjan Oven: Javnost in meščanstvo na Slovenskem v 19. stoletju

Damjan Oven:  Javnost in meščanstvo na Slovenskem v 19. stoletju. Magistrska naloga, Ljubljana 2016 (84 str.)

Anton Bonaventura Jeglič: Kratko navodilo staršem o verskem pouku majhnih otrok

ANTON BONAVENTURA JEGLIČ: Kratko navodilo staršem o verskem pouku majhnih otrok, Ljubljana 1915, 118 str.