Vsebine


Novice


Jurij Šilc: Točaji z Ostrovice v slovenskem korpusu srednjeveških virov

Jurij Šilc: Točaji z Ostrovice v slovenskem korpusu srednjeveških virov. Posnetek predavanja, Ljubljana 13. 4. 2017. 

Publikacije Silva Kranjca

Publikacije Silva Kranjca


Ivan Šubic: Letno izvestje c. kr. obrtne strokovne šole za lesno industrijo v Ljubljani o šolskem letu 1892/93

Ivan Šubic: Letno izvestje c. kr. obrtne strokovne šole za lesno industrijo v Ljubljani o šolskem letu 1892/93. Ljubljana 1893.

Mednarodni dan arhivov 2017 – dr. Julij Felaher

Mednarodni dan arhivov 2017 – dr. Julij Felaher. Posnetek predavanj ob otvoritvi razstave.