Vsebine


Novice


Slovenci v Beogradu - Slovenes in Belgrade - Словенци у Београду

Spletna razstava Slovenci v Beogradu - Slovenes in Belgrade - Словенци у Београду. Ljubljana, 2017.

Jan Bernot: »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši« Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno.

Jan Bernot: »Dobri postajajo boljši, slabi slabejši« Svetna duhovščina, ruralna skupnost in (pozni) vstop množic v politiko na gorenjskem podeželju med prelomom stoletja in prvo svetovno vojno. Magistrsko delo, Homec 2017, 103 str.


Gustav Uhl: Volksbücher der Erdkunde Deutsch-Südwestafrika

Gustav Uhl: Volksbücher der Erdkunde Deutsch-Südwestafrika. Bielefeld in Leipzig, 1911, 33 str.

Trije priročniki, dva od Ljubljanske borze in en od Tržaške posojilnice

Posebne uzance ljubljanske borze za blago in vrednote, Ljubljana 1925.Posebne uzance ljubljanske borze za blago in vrednote, Ljubljana 1938.Pravila „Tržaške posojilnice in hranilnice“ registrovane zadruge z omejenim poroštvom, Trst 1891.