Vsebine


Novice


Aleš Gabrič (ur.): Slovenija v letu 1945

Slovenija v letu 1945, Aleš Gabrič (ur.). Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana, 1996, 170 str.

Andrej Studen: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71 (predavanje)

Andrej Studen: Oštevilčenje hiš ob vojaški konskripciji 1770/71, predavanje v Arhivu Republike Slovenije, 22. februarja 2018.


Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća

Iskra Iveljić, Stjepan Matković, Žarko Lazarević (ur.): Iz hrvaške zgodovine 20. stoletja / Iz hrvatske povijesti 20. stoljeća Vpogledi 4, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana 2012, 183 str.

Predstavitev knjige: Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941-1945

Zdenko Čepič, Damijan Guštin, Nevenka Troha: Slovenija v vojni 1941-1945 : predstavitev knjige. Muzej novejše zgodovine Slovenije, Ljubljana, 21. 2. 2018.