Vsebine


Novice


Daniel Siter: Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacije (1941-1945). Rogaška Slatina, 2019

Daniel Siter: Rogaška Slatina v obdobju nemške okupacije (1941-1945). Rogaška Slatina, 2019

Predavanje: Mateja Režek, Jugoslovansko-izraelski odnosi med diplomacijo in obveščevalnimi službami, Ljubljana: Arhiv Republuke Slovenije, 24. 10. 2019

Mateja Režek: Jugoslovansko-izraelski odnosi med diplomacijo in obveščevalnimi službami, Ljubljana: Arhiv Republuke Slovenije, 24. 10. 2019


Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja. Ljubljana, 2016

Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja. Ljubljana: Inštitut za novejšo zgodovino, 2016

Godišnjak za članove organa upravljanja 1967. Zagreb: Novinsko-izdavački, štamparski i birotehnički zavod, 1966

Godišnjak za članove organa upravljanja 1967. Zagreb: Novinsko-izdavački, štamparski i birotehnički zavod, 1966