Smrtne žrtve med prebivalstvom na območju Republike Slovenije med drugo svetovno vojno in neposredno po njej

Iskanje

Imenski seznam smrtnih žrtev je rezultat znanstveno zasnovane zgodovinopisno - žrtvoslovne raziskave, ki jo je med leti 1997 in 2012 izvajal Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani. Seznam zajema vse osebe, ki so v obdobju med aprilom 1941 in januarjem 1946 izgubile življenje zaradi vojnega nasilja ter neposredno po omenjeni vojni zaradi revolucionarnega nasilja ali posledic vojne.

Geografsko se seznam omejuje na območje države Republike Slovenije in upošteva osebe, ki so imele med drugo svetovno vojno rezidenčno pravico na tem območju. Zanesljivo identifikacijo posamezne žrtve zagotavlja 25 kategorij podatkov, ki jih skuša raziskava ugotoviti pri vsaki osebi in tvorijo t. i. osebni list žrtve.

Seznam je nastajal na osnovi sistematičnega pregledovanja literature, časopisov, arhivskega ter drugega dokumentarnega gradiva s ciljem ugotoviti razsežnost izgub človeških življenj. Zbrani podatki so preverjeni tudi po matičnih knjigah, v katerih je bilo v času trajanja raziskave moč preveriti 53.473 imen, vpisanih v mrliške matične knjige.

Trenutno število objavljenih žrtev: 100015
Zadnja posodobitev zbirke žrtev: 05.10.2022