Vsebine


Novice


Mateja Ratej: Begunstvo profesorja Tofana. Kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja

Mateja Ratej: Begunstvo profesorja Tofana. Kulturnozgodovinski prerez Maribora v dvajsetih letih 20. stoletja. Ljubljana: Modrijan, 2015

Arne Jakob Zakrajšek: Poklicna struktura in socialne razmere izbranih ljubljanskih ulic in trgov na podlagi popisov prebivalstva Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije. Ljubljana 2021

Arne Jakob Zakrajšek: Poklicna struktura in socialne razmere izbranih ljubljanskih ulic in trgov na podlagi popisov prebivalstva Avstro-Ogrske in Kraljevine Jugoslavije.  Krakovska ulica, Šentjakobski trg in Mestni trg, 1890-1931. Ljubljana 2021


Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo

Dileme: razprave o vprašanjih sodobne slovenske zgodovine. Ljubljana: Študijski center za narodno spravo

Primož Žvokelj: Ženske v oboroženih silah na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno. Ljubljana, 2021

Primož Žvokelj: Ženske v oboroženih silah na slovenskem ozemlju med drugo svetovno vojno. Ljubljana, 2021