Vsebine


Novice


Med politiko in zgodovino. Ljubljana 2005

Med politiko in zgodovino. Življenje in delo dr. Dušana Kermavnerja (1903-1975). Ljubljana: ZZDS, 2005

Ignacij Voje, Nemirni Balkan. Ljubljana, 1994

Ignacij Voje, Nemirni Balkan. Zgodovinski pregled od 6. do 18. stoletja. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1994


Slovenski trgovski vestnik (1904-1918)

Slovenski trgovski vestnik (1904-1918)

Ženska skozi zgodovino. Ljubljana 2004

Ženska skozi zgodovino. Zbornik referatov 32. zborovanja slovenskih zgodovinarjev (Celje, 30. 9. - 2. 10. 2004). Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 2004


Novosti - zadnje objave