Vsebine


Novice


Danijela Juričić Čargo: Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarialnih zapisov 1523-1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573)

Danijela Juričić Čargo: Gospodarski razvoj lupoglavskega gospostva v 16. stoletju v luči urbarjev in urbarialnih zapisov 1523-1573 (z objavo urbarjev iz let 1523 in 1573). Ljubljana : Arhiv Republike Slovenije, 1999.

Mitja Sunčič: Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne, 2011

Mitja Sunčič: Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne. Doktorska disertacija. Ljubljana, samozal., 2011. Janez Cvirn (mentor), Žarko Lazarević (somentor)


Nada Čibej: Denarni zavodi cone B in cone B STO in njihov vpliv na gospodarstvo na Primorskem in v Sloveniji 1945-1956, 2004

Nada Čibej: Denarni zavodi cone B in cone B STO in njihov vpliv na gospodarstvo na Primorskem in v Sloveniji 1945-1956. Magistrsko delo.Samozal., Koper, 2004. Božo Repe (mentor), Jože Prinčič (somentor).

Nadja Terčon: Pristaniški promet v slovenski Istri (1850-1918), 2003

Nadja Terčon: Pristaniški promet v slovenski Istri (1850-1918). Magistrsko delo, samozal., Piran, 2003. Mentorica: Marta Verginella