logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino

Kronika, 2012, št. 1


Soavtor(ji):Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.), Manca Gašperšič (prev.), Niko Hudelja (prev.), Angelika Hribar (prev.)
Leto:2012
Založnik(i):Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Posamezni prispevki:
Datoteke (1)
Ime:Kronika_2012_1.pdf
Velikost:96.24MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Razprave Miha Preinfalk : Šestdeset let Kronike ...................................................................... 5 Six decades of Kronika ............................................................... 6 Ana Lavrič : Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom................. 7 Boris Goleč : Pozabljeni »mali štajerski Valvasor« - polihistorjev potomec Franc vitez Gadolla (1797-1866) .................... 23 Petra Svoljšak : Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema o gn jem a................................................................. 79 Miha Šimac : Nadporočnik Egon Gabrijelčič (1888-1915) - ju n a k tržaškega pehotnega p o lk a ..................................... 95 Angelika Hribar : Odgovorno otroštvo poslednjega cesarjeviča. Utrinek iz družinskega arhiva Elze in Lizelot O b ere ign er........................................................... 103 Nataša Budna Kodrič : Povodenj v dolini Ločnice 8. avgusta 1924 ................. 113 Jurij Rosa : Duhovnik O tmar Crnilogar, predsednik Planinskega društva Vipava (1967-1970): s prikazom odziva oblasti ob njegovem vodenju društva......................................................................... 125 Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem Po razstavah gradivu R a c a v a Zgodovinskega arhiva Ljubljana, iLnote za Gorenjsko v Kranju (Nataša B u d n a K o d r ič ) ....................................... 145 Varašanci — prekmurski meščani. T rg Turnišče v arhivskih virih. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum (17. november 2011 - 31. januar 2012) (K la u d ija S ed a r) ....................................................................... 147 Jubilej Dr. Jože Žontar - osemdesetletnik (S on ja A n ž ič - K em p e r ) ...................... 149 Ocene in poročila Maša Marguč: Zdravnik iz D olenjskih Toplic: dr. Konstantin Konvalinka (Jož e M a ček )...................... 153 Občina Ilirska Bistrica: monografija (ur. Ivan Simčič) (Iren a C elin ) .......................................... 155 Občina Videm: Zbornik (ur. Tatjana Mohorko et al.) (B oštjan 7 .a jšek )...................................... 156 Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani (N eva Makuc) ................................................... 159 Jože Ciperle (ur.): Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani Bogomir M ihevc: Ključ je v naših rokah! študentska gibanja za univerzo in boljši študij Alojz Cindrič: Studenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918 Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848 (Aleš G a b r ič)..................................................... 160 Grad Bori : Gradbenozgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer (D ejan Z a d ra v ec) ...................................... 163 Loški razgledi 57/2010 (ur. Judita Sega) (Ju d ita S ega ) ........................................... 164 France Stukl: Po poti kulturne dediščine. Sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore (ur. Judita Šega) (M ija M r a v lja ) ...................................... 167 Ladislav Hladky: Slovinsko. Stručna historié stâtû svazek č. 67 (E va H o lz ) ............................................ 169 Anno Domini 1511, Idrijski razgledi, letnik LVI, št. 1 (M ira Hodnik) ....................................... 171 Zgodbe s Trnovske planote (zbral in uredil Jože Šušmelj) (P etra K olen c) .............. 174 Slovenski zgodovinski atlas (avtorji France M. Dolinar et al.) (S im on P u rger) ..................................... 176 Navodila avtorjem ................................................................. 183
Metapodatki (10)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/30419
  • naslov
   • Kronika, 2012, št. 1
   • Kronika, 2012, No. 1
  • soavtor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev.)
   • Niko Hudelja (prev.)
   • Angelika Hribar (prev.)
  • opis
   • Razprave Miha Preinfalk : Šestdeset let Kronike ...................................................................... 5 Six decades of Kronika ............................................................... 6 Ana Lavrič : Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom................. 7 Boris Goleč : Pozabljeni »mali štajerski Valvasor« - polihistorjev potomec Franc vitez Gadolla (1797-1866) .................... 23 Petra Svoljšak : Gorica, prekleto in sveto mesto med dvema o gn jem a................................................................. 79 Miha Šimac : Nadporočnik Egon Gabrijelčič (1888-1915) - ju n a k tržaškega pehotnega p o lk a ..................................... 95 Angelika Hribar : Odgovorno otroštvo poslednjega cesarjeviča. Utrinek iz družinskega arhiva Elze in Lizelot O b ere ign er........................................................... 103 Nataša Budna Kodrič : Povodenj v dolini Ločnice 8. avgusta 1924 ................. 113 Jurij Rosa : Duhovnik O tmar Crnilogar, predsednik Planinskega društva Vipava (1967-1970): s prikazom odziva oblasti ob njegovem vodenju društva......................................................................... 125 Stavbna dediščina mesta Kranja v arhivskem Po razstavah gradivu R a c a v a Zgodovinskega arhiva Ljubljana, iLnote za Gorenjsko v Kranju (Nataša B u d n a K o d r ič ) ....................................... 145 Varašanci — prekmurski meščani. T rg Turnišče v arhivskih virih. Razstava Pokrajinskega arhiva Maribor v razstavišču Archivum (17. november 2011 - 31. januar 2012) (K la u d ija S ed a r) ....................................................................... 147 Jubilej Dr. Jože Žontar - osemdesetletnik (S on ja A n ž ič - K em p e r ) ...................... 149 Ocene in poročila Maša Marguč: Zdravnik iz D olenjskih Toplic: dr. Konstantin Konvalinka (Jož e M a ček )...................... 153 Občina Ilirska Bistrica: monografija (ur. Ivan Simčič) (Iren a C elin ) .......................................... 155 Občina Videm: Zbornik (ur. Tatjana Mohorko et al.) (B oštjan 7 .a jšek )...................................... 156 Nuovo Liruti. Dizionario biografico dei friulani (N eva Makuc) ................................................... 159 Jože Ciperle (ur.): Varstvo arhivske in muzejske kulturne dediščine Univerze v Ljubljani Bogomir M ihevc: Ključ je v naših rokah! študentska gibanja za univerzo in boljši študij Alojz Cindrič: Studenti s Kranjske na dunajski univerzi 1848-1918 Alojz Cindrič: Študenti s Kranjske na dunajski univerzi v prvi polovici devetnajstega stoletja 1804-1848 (Aleš G a b r ič)..................................................... 160 Grad Bori : Gradbenozgodovinski oris in prispevek k zgodovini rodbine Sauer (D ejan Z a d ra v ec) ...................................... 163 Loški razgledi 57/2010 (ur. Judita Sega) (Ju d ita S ega ) ........................................... 164 France Stukl: Po poti kulturne dediščine. Sprehod skozi Škofjo Loko in vasi v spodnjem porečju Poljanske Sore (ur. Judita Šega) (M ija M r a v lja ) ...................................... 167 Ladislav Hladky: Slovinsko. Stručna historié stâtû svazek č. 67 (E va H o lz ) ............................................ 169 Anno Domini 1511, Idrijski razgledi, letnik LVI, št. 1 (M ira Hodnik) ....................................... 171 Zgodbe s Trnovske planote (zbral in uredil Jože Šušmelj) (P etra K olen c) .............. 174 Slovenski zgodovinski atlas (avtorji France M. Dolinar et al.) (S im on P u rger) ..................................... 176 Navodila avtorjem ................................................................. 183
  • založnik
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije
  • datum
   • 2012
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • imaDel
  • datotečni vir