logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino

Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom


Avtor(ji):Ana Lavrič
Soavtor(ji):Miha Preinfalk (odg. ur.), Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.), Manca Gašperšič (prev.), Niko Hudelja (prev.), Angelika Hribar (prev.)
Leto:2012
Založnik(i):Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Avtorske pravice:
CC license

To delo avtorja Ana Lavrič je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna

Datoteke (1)
Ime:Kronika_2012_1.pdf
Velikost:96.24MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Cerkev sv. Krištofa na ljubljanskem polju zunaj mesta se prvič omenja leta 1476. Prispevek ugotavlja in spremlja preobrazbe njene stavbne podobe in opreme skozi stoletja. Prvič je bila pomembno predelana leta 1508—1509, ko je stavbar Peter Bezlaj posta vil nov prezbiterij in dva oltarja. V letih 1688—1689 je dobila novo ladjo, ki jo je začel graditi Marcello Ceresola in nadaljeval Francesco Ferrata, nato so v letih 1707—1708 postavili še nov prezbiterij, ki ga je verjetno zasnoval Carlo Martinuzzi. Ladjo je v letih 1740-1741 obokal stavbenik Maček. Cerkev je tedaj imela vsaj dva kamnita oltarja (enega je 1696 izdelal Mihael Kuša), okoli 1765 pa j e dobila lesen veliki oltar s sliko Antona Cebeja. Zaradi gradnje Gospodarskega razstavišča so leta 1958 cerkev podrli. Nekaj kosov opreme se je ohranilo v Plečnikovi cerkvi sv. Cirila in Metoda.
Metapodatki (12)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/30425
  • naslov
   • Ljubljanska cerkev sv. Krištofa za Bežigradom
   • The Church of St. Christopher in Bežigrad, Ljubljana
  • ustvarjalec
   • Ana Lavrič
  • soavtor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Barbara Šterbenc Svetina (teh. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev.)
   • Niko Hudelja (prev.)
   • Angelika Hribar (prev.)
  • predmet
   • Ljubljana
   • cerkev sv. Krištofa
   • barok
   • arhitektura
   • slikarstvo
   • kiparstvo
   • Marcello Ceresola
   • Francesco Ferrata
   • Mihael Kuša
   • Ludvik de Clerick
   • Janez Krstnik Hardt
   • Anton Cebej
   • Miroslav Tomc
   • Helena Vurnik
   • Ivan Pengov
   • Ivan Kregar
   • Ljubljana
   • Church of St. Christopher
   • Baroque
   • architecture
   • painting
   • sculpture
   • Marcello Ceresola
   • Francesco Ferrata
   • Michael Cussa
   • Ludwig Clerick
   • Johann Baptist Hardt
   • Anton Cebej
   • Miroslav Tome
   • Helena Vumik
   • Ivan Pengov
   • Ivan Kregar
  • opis
   • Cerkev sv. Krištofa na ljubljanskem polju zunaj mesta se prvič omenja leta 1476. Prispevek ugotavlja in spremlja preobrazbe njene stavbne podobe in opreme skozi stoletja. Prvič je bila pomembno predelana leta 1508—1509, ko je stavbar Peter Bezlaj posta vil nov prezbiterij in dva oltarja. V letih 1688—1689 je dobila novo ladjo, ki jo je začel graditi Marcello Ceresola in nadaljeval Francesco Ferrata, nato so v letih 1707—1708 postavili še nov prezbiterij, ki ga je verjetno zasnoval Carlo Martinuzzi. Ladjo je v letih 1740-1741 obokal stavbenik Maček. Cerkev je tedaj imela vsaj dva kamnita oltarja (enega je 1696 izdelal Mihael Kuša), okoli 1765 pa j e dobila lesen veliki oltar s sliko Antona Cebeja. Zaradi gradnje Gospodarskega razstavišča so leta 1958 cerkev podrli. Nekaj kosov opreme se je ohranilo v Plečnikovi cerkvi sv. Cirila in Metoda.
   • The Church of St. Christopher in the Ljubljana field outside the city was first mentioned in 1476. The article establishes and follows the transformations of its architectural image and equipment through centuries. The church underwent the first major renovation in 1508—1509, when a new choir and two altars were erected by the builder Peter Bezlaj. In 1688—1689 it obtained a new nave, the construction of which was begun by Marcello Ceresola and continued by Francesco Ferrata. Then in 1707—1708 a new choir was built, most likely according to the design of Carlo Martinuzzi. In 1740-1741 the builder Gregor Maček vaulted the nave. At that time the church had at least two stone altars (one made by M ichael Cussa in 1696) and about 1765 it obtained a wooden high altar with the painting by Anton Cebej. Owing to the construction of the Exhibition Centre, the church was demolished in 1958. Some pieces of its equipment have been preserved in Plečnik's Church of St. Cyril and Methodius.
  • založnik
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije
  • datum
   • 2012
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pravice
   • licenca: ccByNcNd