Popisi prebivalstva

Iskanje

Zap. št. Oseba Letnica rojstva Naslov Popis Popisni list
1/4407 Franc Trost 1857 Na Bičevju 21 Ljubljana 1921, 1. del
2/4407 Marija Trost 1857 Na Bičevju 21 Ljubljana 1921, 1. del
3/4407 Franc mlaj. Trost 1884 Na Bičevju 21 Ljubljana 1921, 1. del
4/4407 Angela Trost 1883 Na Bičevju 21 Ljubljana 1921, 1. del
5/4407 Ivan Trost 1891 Na Bičevju 21 Ljubljana 1921, 1. del
6/4407 Ludovik Trošt 1903 Krojaška ulica 1 Ljubljana 1921, 1. del
7/4407 Aloisia Trost 1841 Poljansko predmestje 80 Ljubljana 1830
8/4407 Franz Trost 1843 Poljansko predmestje 80 Ljubljana 1830
9/4407 Gregor Trost 1796 Poljansko predmestje 80 Ljubljana 1830
10/4407 Johann Trost 1828 Kapucinsko predmestje 30 Ljubljana 1830
11/4407 Maria Trost 1850 Poljansko predmestje 80 Ljubljana 1830
12/4407 Agnes Trost 1816 Poljansko predmestje 80 Ljubljana 1830
13/4407 Franz Trost 1863 Mesto 121 Ljubljana 1869
14/4407 Maria Trost 1843 Mesto 121 Ljubljana 1869
15/4407 Maria trost 1863 Mesto 121 Ljubljana 1869
16/4407 Karl Trost 1869 Mesto 121 Ljubljana 1869
17/4407 Franz Trost 1831 Mesto 121 Ljubljana 1869
18/4407 Gregor Trost 1798 Mesto 59 Ljubljana 1869
19/4407 Franz Trost 1843 Mesto 59 Ljubljana 1869
20/4407 Maria Trost 1853 Mesto 59 Ljubljana 1869
Št. zadetkov: 4407