logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Uradni listi

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Uradni listi
  • Official Gazzetes
 • opis
  • Slovensko ozemlje je bilo v zadnjih 150 letih upravno razdeljeno na različne enote in je spadalo v različne državne tvorbe, vsaka izmed njih je izdajala svoje uradno glasilo, v katerem so bili objavljeni pravni akti države, njenih političnih enot in organov. Izhajali so pod različnimi imeni, na portalu SIstory pa so zbrani pod občo oznako uradni listi. Za lažjo orientacijo so razvrščeni kronološko v štiri podsklope, ki zajemajo obdobje od leta 1848 do leta 1955.
  • Over the last 150 years, the Slovenian territory was administratively divided into various units and belonged to various state formations; each of them published its own official gazette, where legal acts of the state, its political units and bodies were published. Although they were published under different names, can all be found under the Official gazettes title; they are chronologically divided into four subgroups comprising the period from 1848 to 1955. The Slovenian version of the official gazette where legal acts of the state, its political units and bodies were published (1918 - 1941) had various titles: Uradni List Narodne Vlade SHS V Sloveniji (Official Gazette of the SHS National Government in Slovenia) (4.11. 1918 - 30.1. 1919) Uradni List Deželne Vlade Za Slovenijo (Official Gazette of the Provincial Government for Slovenia) (1.2 .1919 - 8.8. 1921) Uradni List Pokrajinske Uprave Za Slovenijo (Official Gazette of the Provincial Administration for Slovenia) (10.8. 1921 - 31.12. 1923) Uradni List Ljubljanske In Mariborske Oblasti (Official Gazette of Ljubljana and Maribor Province) (7.1. 1924 - 4.10. 1929) Uradni Listi Dravske Banovine (Official Gazettes of the Drava Banovina) (7.10. 1929 - 3.5. 1930) Službeni Listi Dravske Banovine (Official Journals of the Drava Banovina) (13.5. 1930 – 17.4. 1941) Službeni List Kr. Civilnega Komisariata Za Zasedeno Slovensko Ozemlje (Official Journal of the Carniolan Civilian Commissariat for Occupied Slovenian Territory) (23.4. 1941 – 30.4. 1941) Službeni List Za Ljubljansko Pokrajino (Official Journal for the Province of Ljubljana) (7.5. 1941- 31.12. 1941). In the index, it is referred to as ‘Official Gazette’.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina
Uradni listi
Uradni listi iz obdobja 1918-1941