logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Muzealije

/

Odlivanje smrti

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Odlivanje smrti
  • Casting of Death
 • soavtor
  • Alenka Pirman
  • Jani Pirnat
  • Damijan Kracina
  • Janez Polajnar
  • Marko Jenko
  • Marijan Rupert
  • Maruša Kocjančič
  • Blaž Bajič
  • Maša Ekar
  • Zavod Motovila
 • opis
  • Raziskava Odlivanje smrti poteka v okviru 3-letnega evropskega projekta TRACES, ki ga financira Evropska komisija (Horizon 2020). Na primeru posmrtnih mask se ukvarjamo z vlogo umetnika pri posredovanju sporne dediščine, kar je tudi krovna tema celotnega podviga (Transmitting Contentious Cultural Heritages with the Arts: From Intervention to Co-Production). Devet univerz in dve društvi iz devetih držav se je lotilo zanimivega podviga: kako posredovati sporno kulturno dediščino s pomočjo umetnosti? V okviru projekta TRACES smo vzpostavili pet delovnih situacij, v katerih enakopravno sodelujejo umetniki, znanstveniki in upravljalci sporne kulturne dediščine. Vpeljava ustvarjalnih koprodukcij (creative coprodutions) želi preseči uveljavljeno prakso umetniških intervencij in posebno pozornost posveča razvoju metodologij sodelovanja. Do konca leta 2019 se bodo po Evropi zvrstile številne razstave, konference, diskusije in drugi dogodki, izšle pa bodo tudi tematske revije in “priročniki”.
  • The Casting of Death research is part of the TRACES, Transmitting Contentious Cultural Heritage with the Arts project, supported the European Commission (Horizon 2020).
 • založnik
  • Društvo za domače raziskave
  • Mestni muzej Ljubljana
  • Moderna galerija
  • Narodna in univerzitetna knjižnica
 • datum
  • 01. 03. 2016 - 01. 03. 2016
 • tip
  • zbirka
 • jezik
  • Slovenščina
  • Angleščina
 • pravice
  • accessRights: Ta projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 po pogodbi št. 693857.
  • accessRights: This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No. 693857.

Albert Kramer (MGML)

Avtor: Frančišek Smerdu

Alojzij Gangl (Belokranjski muzej)

Datum: 1935

Alojz Kraigher (Notranjski muzej Postojna)

Datum: 1959

Anton Aškerc (MGML)

Avtor: France Kralj

Datum: 1912

Anton Korošec (Biserjane)

Datum: 1940

Anton Sovre (SAZU)

Datum: 1963

Boris Kalin (MG)

Avtor: Marjan Keršič

Datum: 1975

Etbin Kristan (MNZS)

Datum: 1953

od 14, 105 vnosov