logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Uradni listi

/

Uradni listi od leta 1945

/

Vojaški uradni list

/

Leto 1986


Vojaški uradni list
Register za 1986. leto

Datum: 1986

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo

Vojaški uradni list
Številka 1
Sreda, 15. januarja 1986

Datum: 1986

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo

Vojaški uradni list
Številka 2
Četrtek, 23. januarja 1986

Datum: 1986

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo

Vojaški uradni list
Številka 3
Sobota, 1. februarja 1986

Datum: 1986

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo

Vojaški uradni list
Številka 4
Četrtek, 20. februarja 1986

Datum: 1986

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo

Vojaški uradni list
Številka 5
Četrtek 27. februarja 1986

Datum: 1986

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo

Službeni vojni list
Broj 6
Ponedeljak, 10. mart 1986

Datum: 1986

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo

Službeni vojni list
Broj 7
Četvrtak, 20. mart 1986.

Datum: 1986

Zvezni sekretariat za ljudsko obrambo

od 5, 34 vnosov