logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Dogodki

/

Konference

Language Diversity in the Austro-Hungarian Army (1867-1918)

Ljubljana, 13. 12. 2023

Avtor(ji):Tamara Scheer
Leto:2023
Založnik(i):Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Jezik(i):angleščina
Vrst(e) gradiva:video
Avtorske pravice:
CC license

To delo avtorja Tamara Scheer je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Deljenje pod enakimi pogoji 4.0 Mednarodna

Datoteke (2)
Opis
Ob prebiranju časopisov, parlamentarnih razprav, dnevnikov, pisem, političnih pamfletov in upravnih dokumentov iz let med 1867 in 1918 bi lahko prišli do zaključka, da je prav jezikovna raznolikost v povezavi z nacionalnim sporom v veliki meri destabilizirala habsburško monarhijo. Pravzaprav pred letom 1914 skoraj ni minil dan, da ne bi kje v monarhiji javno razpravljali o tem, da ima jezikovna raznolikost velik vpliv na številne državne institucije, skupaj z avstro-ogrsko vojsko. Običajno je bilo poudarjeno negativno. Očitano je bilo, da ustavna pravica vojakov do uporabe svojega jezika v treh (kasneje dveh) letih služenja vojaškega roka ni bila ustrezno uresničena – kar se je pogosto dogajalo. Pomembni pa so motivi za slabo upravljanje – ali je šlo za koristoljubje ali nacionalistične motive. Kakor koli že, leta 1867 je bil uveden zapleten sistem priznavanja jezikov, ki je nihal med interesi učinkovite organizacije vojske in izogibanjem politični razpravi. Medtem ko so bile pomanjkljivosti v dolgem mirnodobnem obdobju do leta 1914 predvsem politična skrb, so med prvo svetovno vojno postale dejavnik preživetja in ohranjanja borbenosti ter morale med vojaki. Poleg obravnave različnih področij, kjer se je govorilo o jezikovni raznolikosti, bo to predavanje osvetlilo tudi razlike, ki so se pojavljale na obeh polovicah Avstrije in Madžarske, in način, s katerim je vojska poskušala kategorizirati svoje pripadnike glede na njihove jezikovne veščine.
Metapodatki (11)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/58097
  • naslov
   • Language Diversity in the Austro-Hungarian Army (1867-1918)
   • Ljubljana, 13. 12. 2023
  • ustvarjalec
   • Tamara Scheer
  • predmet
   • jezikovna raznolikost
   • Avstro-Ogrska
   • reprezentacija
   • identifikacija
   • vojska
  • opis
   • Identification and Representation: Language Diversity in the Austro-Hungarian Army (1867-1918) Reading newspapers, parliamentary debates, diaries, letters, political pamphlets and administrative documents from the years between 1867 and 1918, one could come to the conclusion that it was linguistic diversity in connection with the nationality conflict that largely destabilized the Habsburg Monarchy. In fact, before 1914, hardly a day went by without a public discussion somewhere in the monarchy that linguistic diversity had a major impact on the many state institutions, including the Austro-Hungarian army. Usually the negative was highlighted. It was criticized that the constitutional right of soldiers to use their language during their three (later two) years of military service was not properly implemented - which was often the case. However, the motives for the mismanagement are important - was it out of convenience or nationalistic motives? Either way, a complex system of language recognition was introduced in 1867, oscillating between the interests of efficient army organization and the avoidance of political debate. While in the long peacetime period up to 1914, shortcomings were primarily a political concern, during the First World War they became a factor of survival and maintaining fighting spirit and morale among soldiers with so many languages. In addition to discussing a variety of areas where language diversity was discussed, this lecture will also highlight the differences that occurred in the two halves of Austria and Hungary and how the army attempted to categorize its members according to their language skills.
  • založnik
   • Inštitut za novejšo zgodovino
  • datum
   • 2023
   • 13. 12. 2023
  • tip
   • video
  • jezik
   • Angleščina
  • jeDelOd
  • pravice
   • licenca: ccByNcSa