logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Serijske publikacije

/

Kronika: časopis za slovensko krajevno zgodovino

Postlana je postelja kranjskim lenuhom in potepuhom!

Prisilna delavnica v Ljubljani

Avtor(ji):Sonja Anžič
Soavtor(ji):Aleš Gabrič (odg. ur.)
Leto:2002
Založnik(i):Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Avtorske pravice:
CC license

To delo avtorja Sonja Anžič je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna

Datoteke (1)
Ime:Kronika-2002-3-rezano.pdf
Velikost:31.00MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
S korenitimi ekonomskimi in socialnimi spremembami ter novimi pogledi na vprašanje ubogih v času humanizma je povezan nastanek in delo vanje prisilnih delavnic. Prve zasledimo v evropskem prostoru v 16. stoletju, v habsburški monarhiji pa v drugi polovici 17. stoletja. Tudi v Ljubljani je bila 1754. leta ustanovljena kaznilnica in prisilna delavnica, 1847. leta pa nova, samostojna prisilna delavnica. Določila uredbe o njenem delovanju in hišni red sta podajala poglavitne smernice njenega delovanja, zato sta v prispevku podrobneje predstavljena. Pomembnejša sprememba pri delovanju prisilne delavnice je sledila v letih 1873 ter 1885, ko so v njenih okvirih pričeli ustanavljati poboljševalnice, ki so se kasneje osamosvojile, ter po prvi svetovni vojni, ko je bila prisilna delavnica ukinjena.
Metapodatki (12)
 • identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/4263
  • naslov
   • Postlana je postelja kranjskim lenuhom in potepuhom!
   • Prisilna delavnica v Ljubljani
   • The bed is made for the carniolian idlers and loiterers
   • Compulsory workshop in Ljubljana
  • ustvarjalec
   • Sonja Anžič
  • soavtor
   • Aleš Gabrič (odg. ur.)
  • predmet
   • prisilna delavnica
   • prisiljenec
   • Ljubljana
   • 19. stoletje
   • compulsory workshop
   • constraint
   • Ljubljana
   • 19th century
  • opis
   • The origin and operating of compulsory workslwps are connected with thorough economic and social changes and with new views upan the question of the poor in the time of humanism. First such workshops in European space can be traced in the 16th century, and in the Habsburg monarchy in the second hall ol the 17th century. A bridewell was lounded in Ljubljana in 1754 and a new independent campulsory workshop in 1847. Provisions and decrees on its operation and the house regulatians were presenting the principal guidelines of its functioning; thus they are in the contribution presented in detail. A significant change in operating of the compulsory workshop followed in the years 1873 and 1885, when within its frame bridewells were being founded; those later became independent; and after World War 1 when the compulsory workshop was cancelled.
   • S korenitimi ekonomskimi in socialnimi spremembami ter novimi pogledi na vprašanje ubogih v času humanizma je povezan nastanek in delo vanje prisilnih delavnic. Prve zasledimo v evropskem prostoru v 16. stoletju, v habsburški monarhiji pa v drugi polovici 17. stoletja. Tudi v Ljubljani je bila 1754. leta ustanovljena kaznilnica in prisilna delavnica, 1847. leta pa nova, samostojna prisilna delavnica. Določila uredbe o njenem delovanju in hišni red sta podajala poglavitne smernice njenega delovanja, zato sta v prispevku podrobneje predstavljena. Pomembnejša sprememba pri delovanju prisilne delavnice je sledila v letih 1873 ter 1885, ko so v njenih okvirih pričeli ustanavljati poboljševalnice, ki so se kasneje osamosvojile, ter po prvi svetovni vojni, ko je bila prisilna delavnica ukinjena.
  • založnik
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije
  • datum
   • 2002
  • tip
   • besedilo
  • jezik
   • Slovenščina
  • jeDelOd
  • pravice
   • licenca: ccByNcNd