logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Dogodki

/

Konference

Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti: simpozij ob 100. obletnici Narodne vlade in 100. obletnici Pravne fakultete Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 8. november 2018

Soavtor(ji):Katja Škrubej, Jure Gašparič
Leto:2018
Založnik(i):Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana, Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Posamezni prispevki:
Datoteke (1)
Ime:Program simpozija Slovenski pravniki in začetki slovenske državnosti 8. nov. 2018.pdf
Velikost:1.63MB
Format:application/pdf
Odpri
Prenesi
Opis
Kako so z ustanovitvijo nove državne tvorbe, Države SHS in nato Kraljevine SHS, povezani pravniki in kako je s tem procesom povezana ustanovitev Pravne fakultete? Kdo so bili člani slovenske vlade v novembru 1918? Kateri pravniki in s katerimi kariernimi izkušnjami v razpadli Avstro-Ogrski so bili dejavni v vladi, v okviru fakultete in nasploh v politiki? Na kakšne načine in na podlagi katerih prepričanj ter vizij? Kakšen je bil razkorak med politično realnostjo in pravnimi okviri – tistimi, ki so razpadali in tistimi, ki so jih šele vzpostavljali? Kateri so relevantni mednarodnopravni, ustavno-, upravno-, a tudi zasebnopravni vidiki vzpostavitve novih razmerij po razpadu Avstro-Ogrske? Kako je izgledala in kako je delovala izvršna oblast pred letom 1918 in kako kasneje? Katere vzporednice se ponujajo z obdobjem druge svetovne vojne in z obdobjem razpadanja Jugoslavije? Stota obletnica razpada habsburške monarhije in oblikovanja Narodne vlade SHS ter bližajoča se obletnica nastanka ljubljanske univerze s Pravno fakulteto ponujata prvovrstno spodbudo za iskanje odgovora na zgoraj zastavljena vprašanja. Na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in na Inštitutu za novejšo zgodovino smo se zato odločili, da pripravimo znanstveni posvet, kjer bomo skušali osebe, procese in kontekste med pravom in politiko kar najbolj vsestransko osvetliti.
Metapodatki (11)