logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/17, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1937-1938

Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije

Redovan saziv za 1937. i 1938. godinu
Knjiga I
Od prethodnog do XV. redovnog sastanka
Od 20. oktobra 1937. do 26. marta 1938. godine
Sa budžetskom debatom u načelu i pojedinostima

Opis
Metapodatki (7)