logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

DH

/

Dokumentacija


Avstrijski krajevni repertoriji 1.0 XML shema, delovni dokumenti
Gazetteer (Ortsrepertorium) of Austria 1.0 XML Schema, working documents

Avtor: Andrej Pančur

Datum: 2016

Inštitut za novejšo zgodovino

Implementacija metapodatkov na spletnem portalu SIstory

Avtor: Katja Meden

Datum: 2017

Univerza v Ljubljani; Filozofska fakulteta

Metapodatki portala Zgodovina Slovenije - SIstory
Navodila za uporabo orodja za vnos metapodatkov

Avtor: Andrej Pančur

Datum: 2013

Inštitut za novejšo zgodovino

Sistory augmented reality 1.0 XML Schema
Dokumentacija
Sistory Augmented Reality 1.0 XML Schema
Documentation

Avtor: Andrej Pančur

Datum: 2013

SIstory Basic XML Schema 2.0

Avtor: Andrej Pančur

Datum: 2013

Inštitut za novejšo zgodovino

SIstory Dublin Core XML Schema 1.0

Avtor: Andrej Pančur

Datum: 2013

Inštitut za novejšo zgodovino

SIstory nadgrajena resničnost 1.0 XML shema
SIstory Augmented Reality 1.0 XML Schema

Avtor: Andrej Pančur

Datum: 2013

Inštitut za novejšo zgodovino

Slovenski indeks citiranosti (SICI)
Načrt izgradnje in delovanja

Avtorji: Andrej Pančur, Mojca Šorn, Jurij Hadalin

Datum: 2014

Inštitut za novejšo zgodovino

od 1, 8 vnosov