logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Literatura

/

Šolska in visokošolska dela

/

Doktorati

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Doktorati
  • Doctoral Thesis
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Družbene in gospodarske posledice železarjenja na Slovenskem v poznem srednjem veku

Avtor: Gašper Oitzl

Datum: 2021

samozal.

The formation and development of the socialist town in Yugoslavija and Czechoslovakia, 1945-1965

Avtor: Ana Kladnik

Datum: 2013

samozal.

Zgodovina podjetništva na Slovenskem od srede 19. stoletja do druge svetovne vojne

Avtor: Mitja Sunčič

Datum: 2011

samozal.

Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk in Slovencev v prvi Jugoslaviji

Avtor: Ana Cergol Paradiž

Datum: 2013

samozal.

Politična orientacija koroških Slovencev in boj za mejo v letih 1945 - 1950

Avtor: Tone Zorn

Datum: 1966

Univerza v Ljubljani

Delovanje zgodovinskih društev s sedežem v Ljubljani v 19. stoletju
Historično društvo za Kranjsko

Avtor: Olga Janša Zorn

Datum: 1988

Univerza v Ljubljani

Premogovništvo na Slovenskem do 19. stoletja

Avtor: Jože Šorn

Datum: 1961

Univerza v Ljubljani

od 1, 7 vnosov