logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Dogodki

/

Razstave

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Razstave
  • Exhibitions
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Študenti s Kranjske na avstrijskih in nemških univerzah 1365 – 1917
Viri za zgodovino slovenskega izobraženstva

Avtor: Alojz Cindrič

Datum: 2000

Inštitut za novejšo zgodovino

Šole naših babic [Videoposnetek]: izobraževanje deklet v Ljubljani

Avtorji: Nataša Budna Kodrič, Tatjana Hojan, Aleksandra Serše

Datum: 2003

Arhiv Republike Slovenije

Slovenski šolski muzej

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Slovenci in prva svetovna vojna 1914-1918

Avtorja: Marko Štepec, Mojca Turk

Datum: 2011

Muzej novejše zgodovine Slovenije

Goriški muzej

Kobariški muzej

Vojaški muzej Slovenske vojske

LETEČI ČLOVEK, Stanko Bloudek (1890 – 1959)

Avtor: Sandi Sitar

Datum: 2011

Tehniški muzej Slovenije

Kuge, lakote in vojske - reši nas, o Gospod!
Kranjska v prvem letu vélike vojne
Virtualna razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana

Avtorji: Elizabeta Eržen Podlipnik, Hana Habjan, Mira Hodnik, Marija Kos, Marjana Kos, Dragan Matić, Barbara Pešak Mikec, Judita Šega, Barbara Žabota

Datum: 2014

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Inštitut za novejšo zgodovino

V zaledju soške fronte
Virtualna razstava Zgodovinskega arhiva Ljubljana, Pokrajinskega arhiva Koper, Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici, Gornjesavskega muzeja Jesenice in Tolminskega muzeja

Avtorji: Elizabeta Eržen Podlipnik, Mira Hodnik, Marija Kos, Teja Krašovec, Marko Mugerli, Barbara Pešak Mikec, Judita Šega, Lilijana Vidrih Lavrenčič, Barbara Žabota

Datum: 2015

Zgodovinski arhiv Ljubljana

Pokrajinski arhiv Koper

Pokrajinski arhiv v Novi Gorici

Gornjesavski muzej

Tolminski muzej

Inštitut za novejšo zgodovino

Slovenci v Beogradu
Slovenes in Belgrade
Словенци у Београду

Avtorji: Đurđija Borovnjak, Branka Branković, Jelena Jovanović, Tijana Kovčić, Irena Kolaj, Olga Latinčić, Vladimir Mijatović, Dragana Mitrašinović, Evica Micković, Mirjana Obradović, Isidora Stojanović

Datum: 2017

Inštitut za novejšo zgodovino

Istorijski arhiv Beograda

Okupacijske meje 1941 - 1945
Napravite mi to deželo nemško - italijansko - madžarsko - hrvaško! Vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva.
Make This Land German ... Italian ... Hungarian ... Croatian! The Role of the Occupation Border in the Denationalization Policy and the Lives of the Slovene Population.

Avtorji: Kronelija Ajlec, Bojan Balkovec, Rok Ciglič, Božidar Flajšman, Darja Kerec, Attila Kovacs, Peter Mikša, Božo Repe, Maja Vehar, Manca Volk Bahun, Matija Zorn

Datum: 2019

Inštitut za novejšo zgodovino

od 2, 9 vnosov