logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles

/

Narodna skupščina Kraljevine Jugoslavije (1919-1945)


Narodna skupščina Kraljevine Jugoslavije (1931-1939)
KRONOLOŠKI PREGLED
National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia (1931–1939)
CHRONOLOGICAL REVIEW
Narodno predstavništvo Kraljevine Jugoslavije (Senat in Narodna skupščina 1932)
KRONOLOŠKI PREGLED
National Representation of the Kingdom of Yugoslavia (Senate and National Assembly 1932)
CHRONOLOGICAL REVIEW
Senat Kraljevine Jugoslavije (1932–1939)
KRONOLOŠKI PREGLED
Senate of the Kingdom of Yugoslavia (1932–1939)
CHRONOLOGICAL REVIEW
Stenografski zapisniki sej jugoslovanskega parlamenta
KRONOLOŠKI PREGLED
Leta: 1919, 1921-1922, 1931-1939
Stenographic Minutes of the Yugoslav Parliament
CHRONOLOGICAL REVIEW
Years: 1919, 1921-1922, 1931-1939
Začasno narodno predstavništvo Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1919)
KRONOLOŠKI PREGLED
Temporary National Representation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1919)
CHRONOLOGICAL REVIEW
Zakonodajni odbor narodne skupščine Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev (1921-1922)
KRONOLOŠKI PREGLED
Legislative Committee of the National Assembly of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (1921–1922)
CHRONOLOGICAL REVIEW

od 1, 6 vnosov