logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Sejni zapisi izvršnih in zakonodajnih teles

/

Zvezna skupščina SFRJ (1945-1992)

Zvezna skupščina SFRJ (1945-1992)
Ustavodajna skupščina (1945-1946)