logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Tiskani viri

/

Statistične publikacije

/

Popisne publikacije

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Popisne publikacije
  • Census publications
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Razvid statističnih popisov in poročil Statističnega urada Slovenije in resornih ministrstev od osvoboditve do 1.IX.1946

Datum: 1946

Statistični urad Slovenije

Rezultati popisa vajencev v LR Sloveniji : po stanju z dne 15. maja 1946.
Statistika dela

Avtor: Statistični urad Slovenije

Datum: 1946

Predsedstvo vlade Ljudske republike Slovenije

Cadastre national de l'Istrie : d'après le recensement du 1er octobre 1945

Datum: 1946

Edition de l'Institut Adriatique

Краљевина Југославија. Општа државна статистика. Дефинитивни резултати пописа становништва од 31 јануара 1921 год.
Royaume de Yougoslavie. Statistique générale d'état. Résultats définitifs du recensment de la population du 31 janvier 1921.
Kraljevina Jugoslavija. Opšta državna statistika. Definitivni rezultati popisa stanovništva od 31 januara 1921 god.

Datum: 1932

Državna štamparija

Navodila za uporabo anagrafičnih določb
Istruzioni per l'applicazione delle norme anagrafiche

Avtorja: Alto commisariato della Provincia di Lubiana, Visoki komisariat Ljubljanske pokrajine

Datum: 1942

Visoki komisariat za Ljubljansko pokrajino

Population by birthplace
Final results of the population census of March 15th 1948
Volume VI
Stanovništvo po rodnom kraju
Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine
Knjiga VI

Datum: 1955

Savezni zavod za statistiku

Population by ethnic nationality
Final results of the population census of March 15th 1948
Volume IX
Stanovništvo po narodnosti
Konačni rezultati popisa stanovništva od 15 marta 1948 godine
Knjiga IX

Datum: 1954

Savezni zavod za statistiku

Določbe za uvedbo in vodenje registra prebivalstva v občinah Ljubljanske pokrajine
Norme per l’istituzione e la tenuta del registro di popolazione nei comuni della provincia di Lubiana

Avtorja: Visoki komisariat Ljubljanske pokrajine, Alto commisariato della Provincia di Lubiana

Datum: 1941

Visoki komisariat Ljubljanske pokrajine

od 2, 14 vnosov