logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Narodna in študijska knjižnica

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • Nacionalna in študijska knjižnica
  • Slovene National Library of the Studies
 • opis
  • Narodna in študijska knjižnica v Trstu (NŠK) je nastala v času tik po drugi svetovni vojni, njen nastanek pa temelji na bogati dediščini slovenskega kulturnega življenja na Tržaškem. Razvoj tega življenja je bil prekinjen s prihodom fašizma, zaradi katerega je ustanovitev NŠK dočakal le majhen del nekdanjega knjižnega in arhivskega fonda slovenskih ustanov iz zamejstva. Leta 1951 je bil v okviru knjižnice ustanovljen Odsek za zgodovino, ki do današnjih dni neprekinjeno skrbi za zbiranje arhivskega gradiva in muzejskih predmetov, pomembnih za preteklost in sedanjost Slovencev v zamejstvu. Odsek se v svojem delu ni omejil le na vlogo ustanove za hrambo tega bogatega gradiva, temveč že od samega začetka skrbi za njegovo strokovno in znanstveno proučevanje ter uporabo, kar se odraža v odsekovi bogati publicistični in razstavni dejavnosti ter pogosti organizaciji strokovnih srečanj.
  • The National and Study Library (Narodna in študijska knjižnica) in Trieste was founded soon after World War II. Its establishment is based on the rich heritage of the Slovenian cultural life in the Trieste region. The development of this life was halted with the onset of fascism, which is why only a fraction of the former book and archive collections of the Slovenian institutions in Italy had been preserved until the National and Study Library was established. In 1951 a Department of History (Odsek za zgodovino) was established in the context of the library, and to date it has overseen the collection of archive materials and museum artefacts significant for the past and the present of Slovenians in Italy. In its work the Department of History has not limited itself merely to the role of an institution responsible for keeping this rich material. Instead it has taken care of its expert and scientific study as well as use, which is reflected in the extensive publishing and exhibition activities of this Department as well as in its frequent organisation of expert meetings.
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Dramatični krožek v Gorici
Zapisnik sej: 15. november 1923 – 13. september 1926

Datum: 1926

Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino)

Hrvatska štedionica v Trstu
Zapisniki glavne skupščine: 3. april 1910 – 7. november 1922

Datum: 1922

Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino)

Jadranska banka v Trstu
Zapisnik sej upravnega sveta: 29.oktober 1905 – 1. december 1912

Datum: 1912

Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino)

Jadranska banka v Trstu
Zapisnik sej eksekutivnega odbora: 30. oktober 1908 – 9. september 1913

Datum: 1913

Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino)

Jadranska banka v Trstu
Zapisnik sej eksekutivnega odbora: 31. oktober 1905 – 19. julij 1908

Datum: 1908

Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino)

Javna ljudska knjižnica v Nabrežini
Zapisniki: 16. januar 1906 – 4. marec 1914

Datum: 1914

Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino)

Pevsko društvo Adrija v Barkovljah (Trst)
Tajniška knjiga 1894 – 1912

Datum: 1912

Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino)

Slavjanska čitalnica v Trstu
Odborovih pomenkov knjiga
17. december 1865 – 19. marec 1876

Datum: 1876

Narodna in študijska knjižnica (Odsek za zgodovino)

od 2, 9 vnosov