logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/22, Stenografske beležke Narodne skupščine Kraljevine Jugoslavije, 1933

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/22, Stenografske beležke Narodne skupščine Kraljevine Jugoslavije, 1933
  • SI AS 2058/22, Stenographic minutes of the National Assembly of the Kingdom of Yugoslavia, 1933
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije
Redovan saziv za 1932/33 godinu
Knjige IV-VII
Od XXXVIII. do LVIII. redovnog sastanka
Od 13. marta do 19. oktobra 1933. godine
Budžetska debata u načelu i u pojedinostima

Datum: 1933

od 1, 1 vnosov