logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/12, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1934-1935

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/12, Stenografske beležke Senata Kraljevine Jugoslavije, 1934-1935
  • SI AS 2058/12, Stenographic minutes of the Senate of the Kingdom of Yugoslavia, 1934-1935
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške Senata Kraljevine Jugoslavije
Redovan saziv za 1934 i 1935 godinu
Od I. prethodnog do V. redovnog sastanka
Od 20. oktobra 1934 do 3. januara 1935. godine
Vanredan saziv za 1935. godinu
Od I. prethodnog do VII. redovnog sastanka
Od 3. juna do 19. oktobra 1935. godine
Sa debatom o budžetskim dvanaestinama u načelu i pojedinostima

Datum: 1935

od 1, 1 vnosov