logo
ŽRTVE I.SVŽRTVE II.SVPOPISIZIC

/

Viri

/

Arhivski viri

/

Arhiv Republike Slovenije

/

AS 2058, Zbirka stenografskih beležk, zapisnikov sej predstavništev, senata in skupščine Kraljevine Jugoslavije 1919-1939

/

SI AS 2058/1, Stenografske beležke Začasnega narodnega predstavništva Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1919

Metapodatki
Pokaži metapodatke
 • naslov
  • SI AS 2058/1, Stenografske beležke Začasnega narodnega predstavništva Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev, 1919
  • SI AS 2058/1, Stenographic minutes of the Temporary National Representation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, 1919
 • tip
  • besedilo
 • jezik
  • Slovenščina

Stenografske beleške privremenog Narodnog predstavništva Srba, Hrvata i Slovenaca
1919. godina
5. - 40. redovnog sastanka

Datum: 1919

od 1, 1 vnosov