Kranjska kmetijska dražba 1767-1787

Avtor(ji): Umek, Ema
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2006
Založnik(i): Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Jure Volčjak (urednik)


 • Podroben opis

  Po vzoru tujih družb je bila leta 1767 tudi na Kranjskem ustanovljena Kmetijska družba. Šlo je za posvetovalni organ komerčnega konsesa oziroma deželnega glavarstva, ki se je zlasti v sedemdesetih in osemdesetih letih 18. stoletja ukvarjal z vprašanjem povečanja in izboljšanja kmetijske produkcije v deželi, kar je bilo v določeni meri povedano tudi z zagotavljanjem surovin za manufakturno proizvodnjo. V članku so predstavljena prizadevanja za ustanovitev družbe, njena struktura in organizacija, članstvo ter publikacije, ki jih je izdajala. Podrobno pa članek predstavlja praktična vprašanja s področja poljedelstva, živinoreje in deloma obrti, s katerimi se je družba pretesno ukvarjala in k njihovemu reševanju pristopala na način, skozi katerega se zrcalijo nekatere ideje sočasnega razsvetljenstva in fiziokratizma.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/9235
  • dcterms:title
   • Kranjska kmetijska dražba 1767-1787
  • dcterms:alternative
   • The Carniolan Agricultural Society 1767-1787
  • dcterms:creator
   • Ema Umek
  • dcterms:subject
   • gospodarska zgodovina
   • agrarna zgodovina
   • fiziokratizem
   • kmetijske družbe
   • economic history
   • agricultural history
   • physiocray
   • agriculturalsocieties
  • dcterms:abstract
   • Following the model of the similar foreign societies, the Agricultural Society was established in Carniola in the year 1767. It was an advisory and consultative body of the so-called »konses« of commerce or provincial district board respectively, which was dealing with the problem how to increase and improve the agricultural production in the country and it was very active particularly in the seventies and eighties of the 18th century. Its main issue and an important task was to a certain extent connected with the question of providing of the raw materials for the manufacture production. The endeavours for the establishment of the Agricultural Society are introduced in the article, the structure and the organisation of the society is described, its membership as well as the publications it published. The article also addresses the practical issues from the fields of agriculture, animal breeding and husbandry and partly the crafts in which the society was predominantly engaged; the society made attempts to solve the problems in the manner which reflects the contemporary ideas of the European age of enlightenment andphysiocray.
   • Po vzoru tujih družb je bila leta 1767 tudi na Kranjskem ustanovljena Kmetijska družba. Šlo je za posvetovalni organ komerčnega konsesa oziroma deželnega glavarstva, ki se je zlasti v sedemdesetih in osemdesetih letih 18. stoletja ukvarjal z vprašanjem povečanja in izboljšanja kmetijske produkcije v deželi, kar je bilo v določeni meri povedano tudi z zagotavljanjem surovin za manufakturno proizvodnjo. V članku so predstavljena prizadevanja za ustanovitev družbe, njena struktura in organizacija, članstvo ter publikacije, ki jih je izdajala. Podrobno pa članek predstavlja praktična vprašanja s področja poljedelstva, živinoreje in deloma obrti, s katerimi se je družba pretesno ukvarjala in k njihovemu reševanju pristopala na način, skozi katerega se zrcalijo nekatere ideje sočasnega razsvetljenstva in fiziokratizma.
  • dcterms:publisher
   • Arhivsko društvo Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jure Volčjak (urednik)
  • dcterms:date
   • 2006
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:717
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf