Common ground

A value-oriented history of Yugoslav mass housing

Ljubljana, 24. 3. 2023

Avtor(ji): Horvat, Lea
Jezik: angleški
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2023
Ključne besede: Jugoslavija, stanovanja, socializem
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana


 • Podroben opis
  Množična stanovanja so v post jugoslovanskem prostoru del socialistične materialnosti, ki nikoli ni doživela velikega negativnega odziva in še vedno predstavlja vitalni del mestnega stanovanjskega fonda. Medtem ko se o množični stanovanjski gradnji še vedno prepogosto razpravlja skozi perspektive stigmatizirajočih tropov, ki so se pojavili v šestdesetih letih prejšnjega stoletja v zahodnoevropskih in severnoameriških kontekstih, se namesto tega nagibamo k bolj vrednostno-orientiranemu, sprejemajočemu in zgodovinsko utemeljenemu pristopu. Na podlagi popularne kulture, arhivskega gradiva in strokovnega diskurza se osredotočamo na jugoslovansko množično stanovanjsko gradnjo kot na skupno podlago, nerigidno povezavo v (post)jugoslovanskem urbanem prostoru.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/53739
  • dcterms:title
   • Common ground
   • A value-oriented history of Yugoslav mass housing
   • Ljubljana, 24. 3. 2023
  • dcterms:creator
   • Lea Horvat
  • dcterms:subject
   • Jugoslavija
   • stanovanja
   • socializem
  • dcterms:publisher
   • Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
  • dcterms:type
   • Moving Image
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:53739
  • dcterms:language
   • eng
  • dcterms:isPartOf