Zgodovina za vse, 2009, št. 1

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Zgodovinsko društvo Celje, Celje
Soavtor(ji): Janez Cvirn (gl. in odg. ur.), Simon Zupan (prev. ang.), Tina Bahovec (prev. nem.), Anton Šepetavc (lekt.)
Posamezni prispevki:
 • Dušan Kos: Borba slovenskih fantov in deklet za svobodo, Prepletanje in spopadanje patriarhalne prisile z ljubeznijo in poročnim konsenzualnim principom na Slovenskem v obdobju poznega fevdalizma
 • Jasna Vanček: "Vojne poroke" med prvo svetovno vojno
 • Tjaša Rotar: Gostinski lokali na Jesenicah v obdobju od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne
 • Jurij Perovšek: "Stojimo po vsej verjetnosti pred najstrahotnejšo totalno vojno", Doktrine druge svetovne vojne v pogledih slovenske politike 1939-1941
 • Gorazd Stariha: "Ti si ničla, manj kakor od bohinjskega dreka dim!", Žaljenje časti in klevetanje med letoma 1937-1950
 • Urška Strle: "Pustili so vse in čez noč odšli.", Prispevek k ilegalnemu izseljevanju iz Posočja v Italijo po drugi svetovni vojni v luči ustnih pričevanj
 • Aleksander Lorenčič: Gospodarska kriminaliteta, Temna stran kulturnega in tehnološkega razvoja človeštva
 • Pavel Kolář: Socialistična diktatura kot miselni svet, Uvodne opombe k splošnim karakteristikam projekta in razlogom za njegov nastanek
 • Boris Golec: Enajsta šola. Še nekaj., dopolnilo k prispevku "Enajsta šola na Vrhniki - ustanova častitljive starosti, a slabega slovesa. Po sledeh stare kranjske zbadljivke, ki ji je Cankar rešil ime in Vrhniki opral čast", (Zgodovina za vse, let. XV (2008), št. 1, str. 75-93)
 • Petra Kavrečič: Bogata bera z obale, Acta Histriae, let. 16 (2008), št. 1–2, Plemstvo v obalnih mestih in beneška in osmanska prisotnost na Jadranu v zgodnjem novem veku št. 3, Zgodovina prometnih povezav: 150 let Južne železnice št. 4, Interpreti kultur: dominantne in podrejene kulture v so
 • Aleksander Žižek: TiP v LRS, Bojan Himmelreich: Pike, špekulanti in Trumanova jajca: preskrba prebivalstva Slovenije z blagom široke potrošnje v letih 1945-1953. Celje : Zgodovinski arhiv, 2008. 367 strani


  • Vsi metapodatki
   • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4012
   • dcterms:title
    • Zgodovina za vse, 2009, št. 1
   • dcterms:alternative
    • Zgodovina za vse, 2009, no. 1
   • dcterms:tableOfContents
    • Dušan Kos Borba slovenskih fantov in deklet za svobodo 5 Prepletanje in spopadanje patriarhalne prisile z ljubeznijo in poročnim konsenzualnim principom na Slovenskem v obdobju poznega fevdalizma Der Kampf slowenischer Burschen und Mädchen um Freiheit Verflechtungen und Konflikte des patriarchalen Zwanges mit der Liebe und dem konsensuellen Eheprinzip im slowenischen Gebiet im Spätfeudalismus Jasna Vanček »Vojne poroke« med prvo svetovno vojno 40 „Kriegstrauungen“ im Ersten Weltkrieg Tjaša Rotar Gostinski lokali na Jesenicah v obdobju od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne 48 Gaststätten in Jesenice vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg Jurij Perovšek »Stojimo po vsej verjetnosti pred najstrahotnejšo totalno vojno« 62 Doktrine druge svetovne vojne v pogledih slovenske politike 1939–1941 „Wir stehen aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem furchtbarsten totalen Krieg“ Die Doktrinen des Zweiten Weltkriegs in den Ansichten der slowenischen Politik 1939–1941 Gorazd Stariha »Ti si ničla, manj kakor od bohinjskega dreka dim!« 76 Žaljenje časti in klevetanje med letoma 1937–1950 „Du bist eine Null, weniger als Luft von einem Dreckshaufen aus Bohinj!“ Ehrenbeleidigungen und Verleumdungen in den Jahren 1937 bis 1950 Urška Strle »Pustili so vse in čez noč odšli.« 113 Prispevek k ilegalnemu izseljevanju iz Posočja v Italijo po drugi svetovni vojni v luči ustnih pričevanj „Sie liessen alles zurück und gingen über Nacht“. Ein Beitrag über die illegale Auswanderung aus dem Isonzogebiet nach Italien nach dem Zweiten Weltkrieg im Spiegel mündlicher Zeugnisse Aleksander Lorenčič Gospodarska kriminaliteta: »Temna stran kulturnega in tehnološkega razvoja človeštva« 130 Wirtschaftskriminalität: „Die dunkle Seite der kulturellen und technologischen Entwicklung der Menschheit“ Zapisi Pavel Kolář Socialistična diktatura kot miselni svet 142 Uvodne opombe k splošnim karakteristikam projekta in razlogom za njegov nastanek Boris Golec Enajsta šola. Še nekaj 145 S knjižne police Petra Kavrečič Bogata bera z obale 147 Aleksander Žižek TiP v LRS 150
    • Dušan Kos Borba slovenskih fantov in deklet za svobodo 5 Prepletanje in spopadanje patriarhalne prisile z ljubeznijo in poročnim konsenzualnim principom na Slovenskem v obdobju poznega fevdalizma Der Kampf slowenischer Burschen und Mädchen um Freiheit Verflechtungen und Konflikte des patriarchalen Zwanges mit der Liebe und dem konsensuellen Eheprinzip im slowenischen Gebiet im Spätfeudalismus Jasna Vanček »Vojne poroke« med prvo svetovno vojno 40 „Kriegstrauungen“ im Ersten Weltkrieg Tjaša Rotar Gostinski lokali na Jesenicah v obdobju od konca 19. stoletja do druge svetovne vojne 48 Gaststätten in Jesenice vom Ende des 19. Jahrhunderts bis zum Zweiten Weltkrieg Jurij Perovšek »Stojimo po vsej verjetnosti pred najstrahotnejšo totalno vojno« 62 Doktrine druge svetovne vojne v pogledih slovenske politike 1939–1941 „Wir stehen aller Wahrscheinlichkeit nach vor dem furchtbarsten totalen Krieg“ Die Doktrinen des Zweiten Weltkriegs in den Ansichten der slowenischen Politik 1939–1941 Gorazd Stariha »Ti si ničla, manj kakor od bohinjskega dreka dim!« 76 Žaljenje časti in klevetanje med letoma 1937–1950 „Du bist eine Null, weniger als Luft von einem Dreckshaufen aus Bohinj!“ Ehrenbeleidigungen und Verleumdungen in den Jahren 1937 bis 1950 Urška Strle »Pustili so vse in čez noč odšli.« 113 Prispevek k ilegalnemu izseljevanju iz Posočja v Italijo po drugi svetovni vojni v luči ustnih pričevanj „Sie liessen alles zurück und gingen über Nacht“. Ein Beitrag über die illegale Auswanderung aus dem Isonzogebiet nach Italien nach dem Zweiten Weltkrieg im Spiegel mündlicher Zeugnisse Aleksander Lorenčič Gospodarska kriminaliteta: »Temna stran kulturnega in tehnološkega razvoja človeštva« 130 Wirtschaftskriminalität: „Die dunkle Seite der kulturellen und technologischen Entwicklung der Menschheit“ Zapisi Pavel Kolář Socialistična diktatura kot miselni svet 142 Uvodne opombe k splošnim karakteristikam projekta in razlogom za njegov nastanek Boris Golec Enajsta šola. Še nekaj 145 S knjižne police Petra Kavrečič Bogata bera z obale 147 Aleksander Žižek TiP v LRS 150
   • dcterms:publisher
    • Zgodovinsko društvo Celje, Celje
   • dcterms:contributor
    • Janez Cvirn (gl. in odg. ur.)
    • Simon Zupan (prev. ang.)
    • Tina Bahovec (prev. nem.)
    • Anton Šepetavc (lekt.)
   • dcterms:date
    • 2009
   • dcterms:type
    • Text
   • dcterms:language
    • slv
   • dcterms:hasPart