O socialnih in gospodarskih nazorih nemškega meščanstva na Kranjskem od konca 60. do začetka 80. let 19. stoletja

Avtor(ji): Vodopivec, Peter
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1987
Založnik(i): Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
Soavtor(ji): Jasna Fischer (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Avtor na osnovi pisanja »Laibacher agbatta« in poročil o delu »Verfassungsverina« predstavlja socialne in gospodarske nazore kranjskega nemštva v obravnavanem obdobju. Pri tem opozarja, da so kranjski nemški prvaki v pogledih na socialno in gospodarsko politiko do srede sedemdesetih let zastopali izrazito liberalna stališča in začeli šele pod vtisom posledic gospodarske krize leta 1873 popuščati zahtevam po aktivnejšem poseganju v gospodarstvo in razreševanje socialnih nasprotij. Vprašanje pa je, če je lahko imela takšna politika podporo socialnega zaledja nemške stranke, saj je bilo med njenimi pripadniki tudi večje število proizvajalcev, ki so zavračali trgovino in tekmovanje.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/2440
  • dcterms:title
   • O socialnih in gospodarskih nazorih nemškega meščanstva na Kranjskem od konca 60. do začetka 80. let 19. stoletja
  • dcterms:alternative
   • On Social and Economic Views on Carniola Germans in the Sixties and Seventies of the 19th Century
  • dcterms:creator
   • Peter Vodopivec
  • dcterms:subject
   • 19. stoletje
   • Kranjska
   • Nemci
   • nemško meščanstvo
   • gospodarska zgodovina
   • socialna zgodovina
   • liberalizem
  • dcterms:abstract
   • The author bases his assessment of social and economic views held by Carniola Germans during the period discussed in the "Laibacher Tagblatt" and reports prepared by the "Verfassungsverein". He finds that the attitudes of upper class Carniola Germans were strongly liberal till the middle of the seventies. It was only the impact of the 1873 economic crisis that caused them to recognize the need for more active involvement in economic affairs and to address the problem of social differences. The question still remains whether such a policy would have received wider support within the German Party given the social background of its members, many of whom were producers opposed to free trade and competition.

   • Avtor na osnovi pisanja »Laibacher agbatta« in poročil o delu »Verfassungsverina« predstavlja socialne in gospodarske nazore kranjskega nemštva v obravnavanem obdobju. Pri tem opozarja, da so kranjski nemški prvaki v pogledih na socialno in gospodarsko politiko do srede sedemdesetih let zastopali izrazito liberalna stališča in začeli šele pod vtisom posledic gospodarske krize leta 1873 popuščati zahtevam po aktivnejšem poseganju v gospodarstvo in razreševanje socialnih nasprotij. Vprašanje pa je, če je lahko imela takšna politika podporo socialnega zaledja nemške stranke, saj je bilo med njenimi pripadniki tudi večje število proizvajalcev, ki so zavračali trgovino in tekmovanje.

  • dcterms:publisher
   • Inštitut za zgodovino delavskega gibanja, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Jasna Fischer (odgovorni urednik)
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:10
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf