Podobe modernizacije

Poglavja iz gospodarske in socialne modernizacije Slovenije v 19. in 20. stoletju

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2009
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino, Ljubljana
Soavtor(ji): Žarko Lazarević, Aleksander Lorenčič
Zbirka: Zbirka Razpoznavanja = Recognitiones ; 8
Posamezni prispevki:
 • Žarko Lazarević / Aleksander Lorenčič: Predgovor
 • Žarko Lazarević: Identitetne zadrege slovenskega ekonomskega zgodovinopisja, Poti emancipacije gospodarskega zgodovinopisja o 19. in 20. stoletju pri Slovencih
 • Peter Vodopivec: Južna železnica in industrializacija
 • Janja Sedlaček: Regionalne razlike v dravski banovini v tridesetih letih
 • France Kresal: Tiskarna Merkur – tiskarna Tone Tomšič (1922–2003)
 • Mitja Sunčič: Kdo je podjetnik?, Težave pri določanju podjetnikov v zgodovinskih raziskavah
 • Ježe Prinčič: Modernizacija in gospodarski razvoj Slovenije (1945–1991)
 • Andrej Studen: Delavstvo, alkoholizem in delavske gostilne v dobi meščanstva
 • Andrej Pančur: Razvoj judovskega prebivalstva Slovenije do druge svetovne vojne
 • Mojca Šorn: V ljubljanskih šolah od aprila 1941 do osvoboditve
 • Marta Rendla: Oris osebnega in družbenega standarda v Sloveniji 1946–1991
 • Željko Oset: Vpliv modernizacije na oblikovanje slovenskega naravoslovno-tehničnega besedišča
 • Nina Vodopivec: Modernizacija in tranzicija
 • Aleksander Lorenčič: Slovensko podjetništvo v prvih letih tranzicije