Ljubljanski hoteli do druge svetovne vojne

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2002
Ključne besede: Ljubljana, hoteli, gosti, Ljubljana, hotels, guests
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Aleš Gabrič (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Vsi hoteli so nastali iz gostiln. Hoteli 18. stoletja so bili manjši: manj razkošni kot v 20. stoletju. Najstarejši hotel v Ljubljani je bil Bidelmon na Ciril-Metodovem trgu (1736). V 18 stoletju sta bila hotelaše Zlata zvezda na Wolfovi in Slon. Leta 1848 jih je bilo sedem, ob koncu 19. stoletja pet, leta 1907 deset, pred drugo svetovno vojno spet sedem. Danes je hotel z najdaljšo tradicijo Slon, poleg njega je Union edini izpred druge vojne, ki deluje še danes. Najbolj prestižen svojčas je bil Malič, za navadnejše goste Bavarski dvor, Union in Miklič sta bila ob svojem nastanku najveličastnejša, cesarje sta gostila BideImanin Avstrijski dvor, naše slavne pesnike Avstrijski cesar, s Cankarjem pa je usodno povezan Štrukelj. Ljubljanski hoteli so bili pomembni tudi po svoji družbeni in reprezentančni vlogi.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/4275
  • dcterms:title
   • Ljubljanski hoteli do druge svetovne vojne
  • dcterms:alternative
   • The Ljubljana hotels until world war II
  • dcterms:creator
   • Barbara Pešak Mikec
   • Nataša Budna Kodrič
  • dcterms:subject
   • Ljubljana
   • hoteli
   • gosti
   • Ljubljana
   • hotels
   • guests
  • dcterms:abstract
   • All hotels originated from inns. Hotels in the 18th century were smaller, less luxurious than those in the 20th century. The oldest hotel in Ljubljana was BideIman on Ciril-Metod Square (1736). There were two more hotels in the 18th century, Zlata zvezda in Wolfova street, and Slon. In 1848 there were seven hoteIs, at the end of the 19th century five, in 1907 ten, again seven before World War II. Today the hotel Slon is the one with longest tradition, Union is the only from before World War Il that still exists. Most prestigious of its time was certainly Malič, for more ordinary guests Bavarski dvor, Union and Miklič were at their start the most splendid, BideIman and Avstrijski dvor hosted emperors, Avstrijski cesar hosted our famous poets, while Štrukelj is fatally connected with Cankar. The hotels of Ljubljana were also important for their social and representative role.

   • Vsi hoteli so nastali iz gostiln. Hoteli 18. stoletja so bili manjši: manj razkošni kot v 20. stoletju. Najstarejši hotel v Ljubljani je bil Bidelmon na Ciril-Metodovem trgu (1736). V 18 stoletju sta bila hotelaše Zlata zvezda na Wolfovi in Slon. Leta 1848 jih je bilo sedem, ob koncu 19. stoletja pet, leta 1907 deset, pred drugo svetovno vojno spet sedem. Danes je hotel z najdaljšo tradicijo Slon, poleg njega je Union edini izpred druge vojne, ki deluje še danes. Najbolj prestižen svojčas je bil Malič, za navadnejše goste Bavarski dvor, Union in Miklič sta bila ob svojem nastanku najveličastnejša, cesarje sta gostila BideImanin Avstrijski dvor, naše slavne pesnike Avstrijski cesar, s Cankarjem pa je usodno povezan Štrukelj. Ljubljanski hoteli so bili pomembni tudi po svoji družbeni in reprezentančni vlogi.

  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Aleš Gabrič (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 2002
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:944
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf