Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev

Avtor(ji): Bratož, Rajko
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1994
Ključne besede: 394, antika, srednji vek, bitka, Ajdovščina
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Vasilij Melik (odgovorni urednik)


 • Podroben opis

  Bitka pri Frigidu 5. in 6. sept. 394 pomeni ključni dogodek v državljanski vojni med cesarjem Teodozijem in proticesarjem Evgenijem. Obširneje jo opisuje ali jo kratko omenja kar 14 antičnih in 15 srednjeveških avtorjev (do srede 14. stol.). Avtor podrobno analizira antična poročila o bitki in sumarno predstavi srednjeveško izročilo o dogodku, pri čemer posveča posebno pozornost doslej neupoštevanim zahodnim latinskim virom. V sklepnem delu posreduje na podlagi antičnih virov rekonstrukcijo poteka bitke in okoliščine državljanske vojne leta 394.


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/14648
  • dcterms:title
   • Bitka pri Frigidu v izročilu antičnih in srednjeveških avtorjev
  • dcterms:alternative
   • The Battle at Frigidus in the Tradition of Antique and Medieval Authors
  • dcterms:creator
   • Rajko Bratož
  • dcterms:subject
   • 394
   • antika
   • srednji vek
   • bitka
   • Ajdovščina
  • dcterms:abstract
   • The battle at Frigidus on September 5th and 6th, 394, has the significance of a key event in the civil war between the emperor Theodosius and his rival emperor Eugenius. It has been described or at least shortly mentioned by as much as 14 antique and 15 medieval authors (till the middle of the 14th century). The author analyses in detail the antique reports about the battle and summarily presents the medieval tradition about the event, dedicating special attention to the western Latin sources that haven't been taken into account up till now. In the final part the author gives on the basis of antique sources the reconstruction of the course of the battle and the circumstances of the civil war in 394.
   • Bitka pri Frigidu 5. in 6. sept. 394 pomeni ključni dogodek v državljanski vojni med cesarjem Teodozijem in proticesarjem Evgenijem. Obširneje jo opisuje ali jo kratko omenja kar 14 antičnih in 15 srednjeveških avtorjev (do srede 14. stol.). Avtor podrobno analizira antična poročila o bitki in sumarno predstavi srednjeveško izročilo o dogodku, pri čemer posveča posebno pozornost doslej neupoštevanim zahodnim latinskim virom. V sklepnem delu posreduje na podlagi antičnih virov rekonstrukcijo poteka bitke in okoliščine državljanske vojne leta 394.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Vasilij Melik (odgovorni urednik)
  • dcterms:date
   • 1994
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:source
   • SISTORY:ID:151
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf