Represija med 2. svetovno vojno in v povojnem obdobju v Sloveniji in v sosednjih državah

Ljubljana, 7. 11. 2012

Repression during World War II and in the post-war period in Slovenia and in the neighbouring countries

Ljubljana, 7. 11. 2012

Jezik: slovenski / hrvaški / srbski
Vrsta gradiva: Video
Leto: 2012
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino / Institute of Contemporary History
Posamezni prispevki:
 • Kaja Širok / Damijan Guštin / Ljubo Bavcon: Otvoritveni nagovor, Spoznanja zgodovine - nauk za boljše razumevanje ali sredstvo za politično obračunavanje?, Opening adresses, Realisations of History –Lessons in Better Understanding or the Means for Political Retaliation?
 • Aleš Gabrič: Totalitarizem in Slovenija ali zakaj za Slovenijo ni ustrezna terminologija, ki jo uporabljajo v tuji strokovni literaturi?, Totalitarism and Slovenia, or Why the Terminology Used in the Foreign Expert Literature is Inappropriate in Case of Slovenia
 • Boris Mlakar: Poglavitne oblike in razsežnosti represije v povojni Evropi, Main Forms and Dimensions of Repression in the Post-war Europe
 • Christian Promitzer: Represija nacističnega režima nad Slovenci na avstrijskem Štajerskem 1938–1941, Repression of the Nazi Regime against Slovenians in the Austrian Styria 1938–1941
 • Damijan Guštin: »Pobija se premalo« : vloga represije v uvajanju in vzdrževanju okupacijskega »novega reda« na Slovenskem 1941–1945, »There’s Not Enough Killing«: the Role of Repression in Introducing and Maintaining the »New Order« during the Occupation of Slovenia 1941–1945
 • Renato Podberšič: Represija nad nasprotniki revolucije na Primorskem, Repression Against the Opponents of the Revolution in the Slovenian Littoral
 • Andrej Pančur: Represija nad judovskim prebivalstvom okupiranih ozemelj Slovenije med drugo svetovno vojno, Repression against the Jewish Population at the Occupied Slovenian Territories During World War II
 • Vida Deželak Barič: Posledice represije: smrtne žrtve druge svetovne vojne in zaradi nje na Slovenskem, Consequences of Repression: Fatalities during World War II and Deaths Caused by It in Slovenia
 • Nevenka Troha: Razmislek o usmrtitvah, A Deliberation on the Executions
 • Dušan Nećak: Posebnosti obračuna z »Nemci« na Slovenskem, Features of Retaliation against »Germans« in Slovenia
 • Vladimir Geiger: Represija nad pripadnicima njemačke manjine u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Vojvodini, 1944.–1948., Repression against the Members of the German Minority in Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Vojvodina 1944–1948
 • Attila Kovács: Represija v Prekmurju med drugo svetovno vojno in v povojnem obdobju – primer internacije v Sárvár in Hrastovec, Repression in Prekmurje During World War II and After the War: an Example of Internment into Sárvár and Hrastovec
 • Darko Dukovski: Represija, zločini i nezakonitosti vojnih i civilnih organa vlasti u hrvatskom dijelu Istre 1945.–1950., Repression, Crimes and Wrongful Acts of the Military and Civilian Authorities in the Croatian Part of Istria 1945–1950
 • Raoul Pupo: Eksodus iz cone B Svobodnega tržaškega ozemlja (1945–1958), Exodus from Zone B of the Free Territory of Trieste (1945–1958)
 • Avguštin Malle: Avstrijski in britanski varnostni organi in njihov odnos do koroških Slovencev v prvih povojnih letih, Austrian and British Security Bodies and Their Attitude to Carinthian Slovenians During the First Years After the War
 • Gorazd Bajc: Pogledi zahodnih zaveznikov na nasilje v Jugoslaviji med drugo svetovno vojno in v prvem povojnem obdobju, Attitude of the Western Allies towards the Violence in Yugoslavia During World War II and in the Immediate Post-War Period
 • Katalin Munda Hirnök: Represija nad Slovenci v Porabju v času Rákosijevega režima (1948–1956), Repression against Slovenians in the Rába Valley During Rákosi's Regime (1948–1956)
 • Zdenko Radelić: Represija na Hrvaškem v času po 2. svetovni vojni, Repression in Croatia after World War II
 • Nataša Milićević: Inteligencija u Srbiji između revolucionarne represije i društvene integracije 1944–1950, Serbian Intelligentsia between Revolutionary Repression and Social Integration 1944–1950
 • Žiga Koncilija: Posameznik v primežu treh različnih represivnih aparatov : Ivan Ranzinger in njegova življenjska pot, An Individual in the Clutches of Three Different Repression Apparatuses: Ivan Ranzinger and His Life
 • Zdenko Čepič: Zločin in kazen, Crime and Punishment
 • Razprave prvi dan, Discussions first day
 • Razprave drugi dan, Discussions second day