Contents


News


Darko Knez: Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia

Darko Knez: Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia. Narodni muzej Slovenije, Ljubljana, 2014, 174 pp.

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, vol. 1. and 2.

Izabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, vol. 1.  Matica Hrvatska: Zagreb, 1902.andIzabrana poglavlja iz narodnoga gospodarstva : političke ekonomije, vol. 2. Matica Hrvatska: Zagreb, 1903.


Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004)

Aleksander Lorenčič: Prelom s starim in začetek novega: tranzicija slovenskega gospodarstva iz socializma v kapitalizem (1990-2004). Inštitut za novejšo zgodovino, Razpoznavanja 15, Ljubljana, 2012, 520 pp.

Tomaž Mesarič: Mesto na pragu novega časa (MA thesis)

Tomaž Mesarič: Mesto na pragu novega časa. Ptuj v zadnjih letih cesarja Franca Jožefa (MA thesis). Ljubljana, 2017, 106 p.