Slovenke na prehodu v socializem

Vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953

Avtor(ji): Jeraj, Mateja
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2005
Založnik(i): Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
Identifier: COBISS.SI-ID 220459776


 • Podroben opis
  Z delom O položaju in vlogi žensk v letih 1945-1953 sem želela vsaj v splošnih obrisih predstaviti življenje Slovenk v obdobju prehoda iz enega družbenega reda v drugega) ki je skušal oblikovati ne le nov ekonomski in politični sistem) ampak tudi nove navade in drugačne vrednote. To je bil čas, ki se je formalno sicer zaključil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, vsebinsko pa je se vedno močno prisoten. Osrednja pozornost je namenjena ženski - njenemu mestu v družini, v izobraževalnem sistemu, na delovnem mestu in v političnem življenju. Prikazati sem žele1a, kako in v kolikšni meri se je položaj ženske v Sloveniji po drugi svetovni vojni spremenil glede na predhodno obdobje, deloma pa tudi nakazati podobnosti in razlike z vlogo žensk v zahodnoevropskih državah. Želela sem predstaviti, kako so si vlogo ženske v novi družbeni ureditvi predstavljali politični voditelji in voditeljice, kako so o njej razmišljali navadni državljani in kaj so pričakovale državljanke. Skušala sem ugotoviti, kakšen vpliv so imele Slovenke v javnosti in kako se je vse to odražalo v družinskem, ekonomskem in političnem življenju.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/873
  • dcterms:title
   • Slovenke na prehodu v socializem
   • Vloga in položaj ženske v Sloveniji 1945-1953
  • dcterms:alternative
   • The Status and Role of Women in Slovenia (1945-1953)
  • dcterms:creator
   • Mateja Jeraj
  • dcterms:subject
   • Slovenija
   • 1945-1953
   • ženske
   • družbeni položaj
   • Slovenia
   • 1945-1953
   • women
   • social position
  • dcterms:description
   • Z delom O položaju in vlogi žensk v letih 1945-1953 sem želela vsaj v splošnih obrisih predstaviti življenje Slovenk v obdobju prehoda iz enega družbenega reda v drugega) ki je skušal oblikovati ne le nov ekonomski in politični sistem) ampak tudi nove navade in drugačne vrednote. To je bil čas, ki se je formalno sicer zaključil v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja, vsebinsko pa je se vedno močno prisoten. Osrednja pozornost je namenjena ženski - njenemu mestu v družini, v izobraževalnem sistemu, na delovnem mestu in v političnem življenju. Prikazati sem žele1a, kako in v kolikšni meri se je položaj ženske v Sloveniji po drugi svetovni vojni spremenil glede na predhodno obdobje, deloma pa tudi nakazati podobnosti in razlike z vlogo žensk v zahodnoevropskih državah. Želela sem predstaviti, kako so si vlogo ženske v novi družbeni ureditvi predstavljali politični voditelji in voditeljice, kako so o njej razmišljali navadni državljani in kaj so pričakovale državljanke. Skušala sem ugotoviti, kakšen vpliv so imele Slovenke v javnosti in kako se je vse to odražalo v družinskem, ekonomskem in političnem življenju.
   • Following World War II, political leadership of the second Yugoslavia, whose ideology was deeply rooted in theories of Marx, Engels, Bebel, and Lenin, aimed to adopt legislation that would help women attain equality in all areas of life. Women achieved equality in marriage, they were granted the right to vote and to get equal pay for equal work, they were given access to all public service employments, as well as equal status in educational process. As future mothers they were given special protection not only in their work but also in criminal law. The state placed a strong emphasis on health protection of mothers and their children.
  • dcterms:publisher
   • Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:date
   • 2005
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:identifier
   • COBISS.SI-ID 220459776
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:coverage
   • Slovenija, 1945-1953