Četrt stoletja Republike Slovenije - izzivi, dileme, pričakovanja

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2016
Založnik(i): Inštitut za novejšo zgodovino
Soavtor(ji): Jure Gašparič (ur.), Mojca Šorn (ur.)
Posamezni prispevki:
 • Jure Gašparič / Mojca Šorn: Uvodne misli
 • Janez Šumrada: Mednarodno priznanje Republike Slovenije - pregled nekaterih ključnih vprašanj
 • Janez Štebe: Legitimnost mednarodnega pridruževanja države Slovenije, primer izkoriščanja Arhiva družboslovnih podatkov
 • Jure Gašparič: Pisati politično zgodovino Republike Slovenije
 • Simona Kustec: Od strankokracije do novega razvojnega modela države, Ocena slovenske parlamentarne demokracije ob njeni petindvajsetletnici
 • Zdenko Čepič: Pred tem, Nastajanje slovenske državnosti pred samostojno državo
 • Aleksander Lorenčič: Proučevanje gospodarske tranzicije - izzivi, zagate in rezultati
 • Damijan Guštin: Varnost in obramba Republike Slovenije, Dileme in rešitve
 • Tomaž Pavlin: "Športna zgodba, stkana iz dejavnosti tisočev", (osamosvojitev in šport, tranzicija in dileme)
 • Vesna Gotovina: Arhivsko gradivo državnih organov o procesih demokratizacije in osamosvajanja Slovenije
 • Kaja Širok: Predmet in spomin, Pogled na muzejske zbiralne politike in pridobivanje historičnega gradiva zadnjega četrtletja
 • Andrej Pančur / Mojca Šorn: Digitalni pristop k parlamentarni zgodovini, Uporaba gradiva Državnega zbora v digitalni humanistiki
 • Bojan Godeša: Namesto sprave kulturni boj
 • Jurij Hadalin: Nezaželena dediščina?, Historiografski diskurz o (drugi) Jugoslaviji
 • Jurij Perovšek: Kaj reči? - ob petindvajsetletnici osamosvojitve