Godišnjak za članove organa upravljanja 1967

Jezik: hrvaški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1966
Založnik(i): Novinsko-izdavački, štamparski i birotehnički zavod, Zagreb


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/41686
  • dcterms:title
   • Godišnjak za članove organa upravljanja 1967
  • dcterms:subject
   • priročnik
   • samoupravljanje
   • manual
   • self-management
  • dcterms:description
   • Pokretanje ovog »Godišnjaka« za članove organa upravljanja u radnim i drugim organizacijama kao stalne »Informatorove« edicije znači daljnje proširenje naše djelatnosti. Pored dosadašnjeg sistematskog objavljivanja niza praktičkih priručnika u ciklusu »Informatorov priručnik za kadrove«, namijenjenih stručnim kadrovima u privredi, ustanovama, upravi i drugim javnim služabama; pored izdavanja posebnih stručnih edicija u ciklusu »Organizacija i ekonomika poduzeća«, namijenjenih organizaciji i ekonomici poslovanja poduzeća i ustanova; pored djela iz oblasti opće ekonomike u našoj Ekonomskoj biblioteci (EB); zatim, pored leksikografskih izdanja, leksikona i rječnika, te popularnih i drugih povremenih izdanja — »Informator« u svojoj izdavačkoj djelatnosti obraća i posebnu pažnju problemima radničkog samoupravljanja. Izdavanjem posebnih edicija nastoji da i u ovoj oblasti društvenih kretanja dade svoj udio u instruiranju i pružanju pomoći radnim ljudima u organiziranju i obavljanju poslova samoupravljanja.Toj je svrsi namijenjen i ovaj naš »Godišnjak«, kao stalna godišnja edicija »Informatora«. Imajući pred očima činjenicu da se samoupravljačka funkcija članova radne zajednice u radnim i drugim organizacijama sve više širi i da praktički obuhvata sve radne ljude koji rade na ostvarivanju ciljeva i zadataka svojih radnih organizacija, naši su suradnici materijal u ovom »Godišnjaku« obradili jednostavno i popularno, tako da on omogućuje stjecanje potrebnih osnovnih znanja o funkciji i značaju samoupravljanja, o organizaciji te funkcije i zadacima koji se njome ostvaruju. Uz uobičajeni kalendarski dio predviđen je prostor za evidentiranje poslova iz rada organa upravljanja. Tu su tabelarni pregledi za upisivanje sjednica i sastanaka, pregled općih akata radne organizacije, prozivnik (imenik) članova organa upravljanja i tabelarni pregled za. praćenje rezultata poslovanja. U tekstualnom dijelu »Godišnjaka« prikazana su prava i dužnosti članova organa upravljanja koja proizlaze iz odredaba Ustava, zakona i drugih propisa te iz funkcije upravljača radnom organizacijom. U posebnom dijelu popularno su i s brojnim grafikonima prikazani osnovni pojmovi privređivanja, poslovanja radne organizacije. Nadamo se da će takav cjelovit prikaz prava i dužnosti i zadataka koje članovi organa upravljanja ostvaruju u vršenju upravljačke funkcije olakšati uključivanje radnih ljudi, članova radne zajednice, u rad organa upravljanja i doprinijeti jačanju smjesti i odgovornosti za rad i uspješno poslovanje njihove radne organizacije.
  • dcterms:publisher
   • Novinsko-izdavački, štamparski i birotehnički zavod, Zagreb
  • dcterms:date
   • 1966-01-01
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • hrv