Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije

Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia

Avtor(ji): Knez, Darko
Jezik: slovenski / angleški
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2014
Založnik(i): Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Tanja Kuret (prev. ang.), Tomaž Lauko (foto), Nataša Nemeček, Marijan Nečemer, Peter Kump
Zbirka: Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev = Sources. Topics in Slovenian material culture; 12


 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/40510
  • dcterms:title
   • Relikvije in relikviariji iz zbirke Narodnega muzeja Slovenije
   • Relics and reliquaries from the collection of the National Museum of Slovenia
  • dcterms:creator
   • Darko Knez
  • dcterms:subject
   • Narodni muzej Slovenije
   • umetnostne zbirke
   • relikvije
   • kulturna zgodovina
   • srednji vek
   • katalog
   • National Museum of Slovenia
   • art collections
   • relics
   • cultural history
   • Middle Ages
   • catalog
  • dcterms:abstract
   • Pričujoča publikacija je nastala kot nadaljevanje razstave Dotik svetnikov, ki jo je pripravil Muzej krščanstva na Slovenskem iz Stične s sodelovanjem Narodnega muzeja Slovenije. Razstava je bila v stiškem samostanu na ogled od jeseni 2008 do pomladi 2009. Na razstavi in v spremljajočem katalogu je bilo predstavljenih 654 relikvij in 69 relikviarijev, ki so bili kronološko razvrščeni od 17. do 20. stoletja. V tej publikaciji predstavljamo 204 relikvije in 65 relikviarijev, ki jih hrani Narodni muzej Slovenije v Zbirki cerkvenih predmetov. Nadaljnje sodelovanje Narodnega muzeja Slovenije z Muzejem krščanstva na Slovenskem bo rezultiralo še v skupni razstavi. Muzeja, ki hranita največji zbirki relikviarijev in relikvij v Sloveniji, nameravata pripraviti skupno razstavo v Narodnem muzeju Slovenije – Metelkova. Vse relikviarije sta pred fotografiranjem za objavo, kar je vrhunsko opravil mojster fotograf Tomaž Lauko, razstavili, očistili, konservirali in restavrirali izjemni restavratorki z Oddelka za konserviranje in restavriranje Narodnega muzeja Slovenije Irma Langus Hribar in mag. Nataša Nemeček, že prej pa sta za zaščito relikviarijev skrbela zdaj že nekdanja muzejska restavratorja Aleš Lah in Zdenka Kramar. Relikvijam brez ohišja so izdelali sekundarno ohišje. Vsi smo ob tem imeli čas za pregled in potrebno preučitev odprtih relikviarijev in relikvij. Na zadnjih straneh relikviarijev oziroma na njihovih spojih so restavratorji Narodnega muzeja Slovenije našli številne praske, kar pomeni, da so jih večkrat odpirali in znova zapirali. To nakazuje na močno željo tistega, ki je relikvijo posedoval, da bi jo videli zunaj relikviarija oziroma platna, v katerega je bila zavita, in se je celo dotaknil.
   • This collection was compiled as a continuation of the exhibition In Touch with the Saints, which was prepared by the Slovene Museum of Christianity in Stična in collaboration with the National Museum of Slovenia. The exhibition was on display in the Stična monastery from autumn 2008 until spring 2009. It exhibited 654 relics and 69 reliquaries, presented chronologically from the 17th to the 20th century. These were also all included in the accompanying catalogue. This publication presents 204 relics and 65 reliquaries, which are in the custody of the National museum of Slovenia as part of its collection of devotional artefacts. As a result of further collaboration between the National Museum of Slovenia and the Slovene Museum of Christianity there is to be another joint exhibition. The museums, which house the two largest collections of reliquaries and relics in Slovenia, are to prepare a joint exhibition, which will be on display in the National Museum on Metelkova Street. Before being superbly photographed by Tomaž Lauko, all reliquaries were disassembled, cleaned and restored by excellent restorers from the Department of Conservation and Restoration – Irma Langus Hribar and Nataša Nemček, MA. Previously, two of the Museum’s former restorers, Aleš Lah and Zdenka Kramar, were responsible for the protection of the reliquaries. Subsititute casings were built for those reliquaries without their own. Everyone involved also had time available to examine and study the open reliquaries and relics. The museum’s restorers found numerous scratches on the backs or on the hinges of the reliquaries. This tells us that the objects had been opened and closed frequently, which points to a strong desire on the part of the relic’s owner to see, or even touch, the relic outside of its reliquary, or even out of the cloth it was wrapped in.
  • dcterms:publisher
   • Narodni muzej Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:isPartOf
   • Viri. Gradivo za materialno kulturo Slovencev = Sources. Topics in Slovenian material culture; 12
  • dcterms:contributor
   • Tanja Kuret (prev. ang.)
   • Tomaž Lauko (foto)
   • Nataša Nemeček
   • Marijan Nečemer
   • Peter Kump
  • dcterms:date
   • 2014-01-01
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
   • eng