Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1976, št. 7

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1976
Založnik(i): Skupščina SR Slovenije
Identifier: ISSN 0350-4425


  • Vsi metapodatki
    • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/36333
    • dcterms:title
      • Poročevalec Skupščine SR Slovenije in Skupščine SFR Jugoslavije za delegacije in delegate, 1976, št. 7
    • dcterms:subject
      • Slovenija
      • Jugoslavija
      • parlament
      • skupščina
      • zakonodaja
    • dcterms:publisher
      • Skupščina SR Slovenije
    • dcterms:date
      • 1976-03-16
    • dcterms:type
      • Text
    • dcterms:identifier
      • ISSN 0350-4425
    • dcterms:language
      • slv