Zbor občin

60. seja - 23. septembra 1981

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1981 do 31. X. 1981

Zbor občin

60. seja - 23. septembra 1981

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1981 do 31. X. 1981

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1981 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28432
  • dcterms:title
   • Zbor občin
   • 60. seja - 23. septembra 1981
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 16, Seje od 1. IX. 1981 do 31. X. 1981
   • Zbor občin
   • 60. seja - 23. septembra 1981
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 16, Seje od 1. IX. 1981 do 31. X. 1981
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 8. sklic (1978-1982)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 8th term (1978-1982)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Izvolitev Komisije za verifikacijo pooblastil in imunitetna vprašanja ter poročilo te komisije (#page=228) -- Dnevni red ---- 1. Določitev dnevnega reda 60. seje Zbora občin (#page=230) ---- 2. Odobritev zapisnika 59. seje Zbora občin (#page=230) ---- 3. Predlog za izdajo zakona o družbenem sistemu informiranja (#page=231) ---- 4. Osnutek zakona o samostojnih kulturnih delavcih (#page=238) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o Prešernovi nagradi z osnutkom zakona (#page=242) ---- 6. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o osebnem imenu (#page=246) ---- 7. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o matičnih knjigah (#page=246) ---- 8. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ureditvi določenih vprašanj s področja varnosti železniškega prometa (#page=246) ---- 9. Osnutek zakona o varnosti cestnega prometa (#page=249) ---- 10. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (#page=256) ---- 11. Osnutek zakona o zagotovitvi sredstev za delež SFRJ v I. dopolnitvi sredstev mednarodnega sklada za razvoj kmetijstva (IFAD) za obdobje 1981-1983 (#page=261) ---- 12. Osnutek zakona o pogojih in načinu vračanja kreditov za selektivne namene iz sredstev primarne emisije organizacijam združenega dela, ki so pretrpele škodo zaradi potresa na ozemlju SR Črne gore v letu 1979 (#page=261) ---- 13. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o priznavanju in izvrševanju tujih arbitražnih odločb (#page=262) ---- 14. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med SFR Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodka in premoženja (#page=263) ---- 15. Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (#page=263) ---- 16. Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o ustanovitvi Afriške banke za razvoj z dne 4. avgusta 1963, z amandmaji, in splošnih pravil, ki urejajo sprejem neregionalnih držav v članstvo banke (#page=263) ---- 17. Predlogi in vprašanja delegatov (#page=264)
  • dcterms:date
   • 1981-09-23
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1981-09-23
  • dcterms:license