Gospodarski zbor

16. seja - 8. julija 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. VII. 1970 do 31. VIII. 1970

Gospodarski zbor

16. seja - 8. julija 1970

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. VII. 1970 do 31. VIII. 1970

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1970 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/28261
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 16. seja - 8. julija 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 8, Seje od 1. VII. 1970 do 31. VIII. 1970
   • Gospodarski zbor
   • 16. seja - 8. julija 1970
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 8, Seje od 1. VII. 1970 do 31. VIII. 1970
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=226) ---- 2. Sporočila pred. določitvijo dnevnega reda (#page=226) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=227) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 15. seje gospodarskega zbora (#page=228) ---- 2. Gospodarska gibanja v obdobju prvih petih mesecev 1970 in izvrševanje republiške resolucije o temeljih družbenoekonomske politike v letu 1970 (skupno z republiškim zborom) (#page=228) ---- 3. Razprava o predlogih za spremembe in dopolnitve k predlogu zakona o zdravstvenem zavarovanju in obveznih oblikah zdravstvenega varstva, ki jih predlaga odbor za družbenoekonomske odnose gospodarskega zbora (#page=250) ---- 4. Predlog zakona o prispevkih SR Slovenije stabilizacijskemu skladu za živinorejo (#page=255) ---- 5. Predlog zakona o nadomestilu dela obresti za investicije v zasebnem kmetijstvu (#page=256) ---- 6. Predlog zakona o dopolnitvah zakona o ustanavljanju in poslovanju hranilno-kreditnih služb kmetijskih in gozdarskih delovnih organizacij (#page=256) ---- 7. Predlog sklepa in priporočila o vprašanjih, ki so pomembna za nadaljnji razvoj gospodarjenja z gozdovi v SR Sloveniji (#page=256) ---- 8. Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=272) ---- 9. Predlog sklepov za spremembe in dopolnitve zvezne zakonodaje s področja gozdarstva (#page=276) ---- 10. Predlog zakona o odstopu republiškega prispevka iz osebnega dohodka od delovnega razmerja v premogovnikih zaposlenih delavcev republiškim skupnim rezervam gospodarskih organizacij (#page=277) ---- 11. Predlog zakona o dopolnitvi zakona o prispevkih in davkih občanov (#page=278) ---- 12. Osnutek zakona o povračilu dela obresti za investicijske kredite za komunalno in luško infrastrukturo in odobritvi kredita za program razvoja luško industrijskega kompleksa v Kopru iz sredstev za gospodarske potrebe proračuna SR Slovenije (#page=279) ---- 13. Predlog za izdajo zakona o denarnem nadomestilu delavcem med začasno brezposelnostjo (#page=283) ---- 14. Predlog za izdajo zakona o postopku za ugotavljanje katastrskega dohodka (#page=284) ---- 15. Poslanska vprašanja (#page=285) ---- 16. Nadaljevanje razprave o osnutku zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih (#page=289) ---- 17. Nadaljevanje poslanskih vprašanj (#page=290)
  • dcterms:date
   • 1970-07-08
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1970-07-08
  • dcterms:license