Zasedanje delegatov občin

35. zasedanje - 18. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Zasedanje delegatov občin

35. zasedanje - 18. maja 1973

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1973 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27934
  • dcterms:title
   • Zasedanje delegatov občin
   • 35. zasedanje - 18. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
   • Zasedanje delegatov občin
   • 35. zasedanje - 18. maja 1973
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 27, Seje od 1. IV. 1973 do 31. V. 1973
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Določitev dnevnega reda (#page=432) -- Dnevni red ---- 1. Osnutek zakona o kmetijskih zemljiščih (#page=433) ---- 2. Ugotovitev navzočnosti delegatov (#page=446) ---- 3. Osnutek zakona o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih gospodarstev (#page=447) ---- 4. Predlog za izdajo zakona o spremembi zakona o starostnem zavarovanju kmetov (#page=451) ---- 5. Poročilo o delu komisije enotnega zbora delovnih skupnosti za razvoj samoupravnega prava v delovnih organizacijah, s posebnim poudarkom na uresničevanju ustavnih dopolnil (#page=453) ---- 6. Poročilo delovne skupine izvršnega sveta skupščine SR Slovenije za pripravo predlogov v zvezi z akcijo za odpravljanje nelikvidnosti in nepokrite porabe (#page=454) ---- 7. Osnutek zakona o prevozu z motornimi vozili v cestnem prometu (#page=456)
  • dcterms:date
   • 1973-05-18
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1973-05-18
  • dcterms:license