Gospodarski zbor

47. seja - 27. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Gospodarski zbor

47. seja - 27. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27450
  • dcterms:title
   • Gospodarski zbor
   • 47. seja - 27. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Gospodarski zbor
   • 47. seja - 27. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=129) ---- 2. Obvestilo o pismu republiške volilne komisije glede odpoklica poslanca gospodarskega zbora Petra Vujčiča (#page=129) ---- 3. Določitev dnevnega reda (#page=129) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 46. seje gospodarskega zbora (#page=130) ---- 2. Predlog predsedstva skupščine SR Slovenije za izvolitev mandatarja za sestavo republiškega izvršnega sveta in predlog mandatarja za sestavo izvršnega sveta in za imenovanje republiških sekretarjev (#page=130) ---- 3. Odstop poslancev Ivana Sonca, Jožeta Žagarja in Jožeta Pogačnika od mandata poslanca gospodarskega zbora (#page=131) ---- 4. Poslanska vprašanja (#page=131) ---- 5. Predlog zakona o stanarinah (#page=134) ---- 6. Predlog zakona o ugotovitvi vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (#page=139) ---- 7. Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (#page=140) ---- 8. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja morja z oljem, ki je bila sprejeta 12.maja leta 1954 v Londonu in s sklepnim aktom mednarodne konference o preprečevanju onesnaženja morja z oljem, ki je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu (#page=153)
  • dcterms:date
   • 1972-11-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-27
  • dcterms:license