Republiški zbor

49. seja - 27. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Republiški zbor

49. seja - 27. novembra 1972

Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972

Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 1972 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/27448
  • dcterms:title
   • Republiški zbor
   • 49. seja - 27. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, št. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
   • Republiški zbor
   • 49. seja - 27. novembra 1972
   • Sejni zapiski Skupščine Socialistične republike Slovenije, no. 23, Seje od 1. XI. 1972 do 30. XI. 1972
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • 6. sklic (1969-1974)
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • 6th term (1969-1974)
  • dcterms:tableOfContents
   • -- Pred dnevnim redom ---- 1. Odsotnost poslancev (#page=62) ---- 2. Določitev dnevnega reda (#page=62) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika 48. seje republiškega zbora (#page=63) ---- 2. Volitve predsednika in članov izvršnega sveta skupščine SR Slovenije in imenovanje republiških sekretarjev (#page=63) ---- 3. Predlog zakona o stanarinah (#page=64) ---- 4. Predlog zakona o ugotavljanju vrednosti stanovanjskih hiš in stanovanj (#page=67) ---- 5. Predlog za izdajo zakona o dopolnitvah zakona o republiškem davku na promet kmetijskih zemljišč, ki se pridobivajo v nekmetijske namene (#page=67) ---- 6. Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem zavarovanju in o obveznih oblikah zdravstvenega varstva (#page=68) ---- 7. Osnutek zakona o službi družbenega knjigovodstva (#page=71) ---- 8. Predlog zakona o volitvah in odpoklicu članov predsedstva Socialistične federativne republike Jugoslavije iz Socialistične republike Slovenije (#page=78) ---- 9. Osnutek zakona o pomilostitvah (#page=79) ---- 10. Predlog za ratifikacijo šestih sporazumov, sklenjenih v okviru evropskega znanstvenega in tehničnega sodelovanja sveta evropske skupnosti, ki so bili podpisani 23. novembra 1971 v Bruslju (#page=79) ---- 11. Predlog za ratifikacijo programa znanstvenega in tehničnega sodelovanja med Jugoslavijo in Francijo v letih 1972 do 1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu (#page=79) ---- 12. Predlog za ratifikacijo programa kulturnega sodelovanja in izmenjave med SFRJ in Francijo za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan 16. marca 1972 v Beogradu (#page=79) ---- 13. Predlog za ratifikacijo programa prosvetnega in kulturnega sodelovanja med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske za leti 1972 in 1973, ki je bil podpisan 18. februarja 1972 v Beogradu (#page=80) ---- 14. Predlog za ratifikacijo načrta za sodelovanje v zdravstvu in medicinskih vedah med zveznim sekretariatom za delo in socialno politiko SFRJ in ministrstvom za zdravje LR Madžarske v letih 1971, 1972 in 1973, ki je bil podpisan v Budimpešti dne 24. februarja 1972 (#page=80) ---- 15. Predlog zakona o ratifikaciji mednarodne konvencije za preprečevanje onesnaženja morja, ki je bila sprejeta 12. maja 1954 v Londonu in sklepnim aktom mednarodne konference o preprečevanju onesnaženja morja z oljem, ki je bil sprejet 13. aprila 1962 v Londonu (#page=80) ---- 16. Volitve in imenovanja (#page=80) ---- 17. Poslanska vprašanja (#page=81)
  • dcterms:date
   • 1972-11-27
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1972-11-27
  • dcterms:license