• Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/16345
  • dcterms:title
   • Skupinska seja, 5. seja (19. december 1988)
   • Sejni zapisi Skupščine Socialistične republike Slovenije za 10. sklic (1986-1990), št. zvezka 126
  • dcterms:subject
   • predstavniška telesa
   • stenografski zapisniki
   • Socialistična republika Slovenija
   • družbeno samoupravljanje
   • representative bodies
   • stenographical minutes
   • Socialist Republic of Slovenia
   • social self-management
   • session
   • term
   • resumption of session
   • joint session
  • dcterms:tableOfContents
   • KAZALO VSEBINE -- Pred dnevnim redom ---- 1. Ugotovitev prisotnosti delegatov (PDF stran 53) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF stran 53) -- Dnevni red ---- 1. Odobritev zapisnika skupne seje (PDF stran 53) ---- 2. Razglasitev izida nadomestnih volitev člana Predsedstva SR Slovenije in objava sestave Predsedstva republike (PDF stran 53) ---- 3. Slovesna izjava člana Predsedstva SR Slovenije (PDF stran 54) ---- 4. Seznam govornikov (PDF stran 52)
   • TABLE OF CONTENTS -- Before agenda: ---- 1. Ugotovitev prisotnosti delegatov (PDF page 53) ---- 2. Določitev dnevnega reda (PDF page 53) -- Agenda: ---- 1. Odobritev zapisnika skupne seje (PDF page 53) ---- 2. Razglasitev izida nadomestnih volitev člana Predsedstva SR Slovenije in objava sestave Predsedstva republike (PDF page 53) ---- 3. Slovesna izjava člana Predsedstva SR Slovenije (PDF page 54) ---- 4. Seznam govornikov (PDF page 52)
  • dcterms:date
   • 1988-12-19
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf
  • dcterms:spatial
   • Slovenija ()
   • Slovenia ()
  • dcterms:temporal
   • 1988-12-19
  • dcterms:license