Bela krajina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa (1752-1774)

White Carniola in visitation minutes of the Archbishop of Gorizia, Karl Michael Attems (1752-1774)

Avtor(ji): Volčjak, Jure
Jezik: slovenski
Vrsta gradiva: Besedilo
Leto: 2010
Založnik(i): Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
Soavtor(ji): Miha Preinfalk (odg. ur.), Manca Gašperšič (prev. ang.)


 • Podroben opis
  Bela krajina je pod goriško nadškofijo v cerkveno-upravnem pogledu predstavljala zaključeno celoto. Vseh pet
  župnij je spadalo pod jurisdikcijo nemškega viteškega reda s sedežem v Metliki, goriški nadškofje nad njimi imel
  škofovsko. V času škofovanja nadškofa Attemsa so bile belokranjske župnije vizitirane trikrat. Poročila teh vizitacij
  so se na srečo ohranila v Nadškofijskem arhivu v italijanski Gorici. Njihova vsebina je slovenski javnosti praktično
  neznana, zato želimo s tem prispevkom prikazati cerkveno življenje v Beli krajini med letoma 1753 in 1771.

 • Vsi metapodatki
  • dcterms:identifier http://hdl.handle.net/11686/15532
  • dcterms:title
   • Bela krajina v vizitacijskih zapisnikih goriškega nadškofa Karla Mihaela Attemsa (1752-1774)
   • White Carniola in visitation minutes of the Archbishop of Gorizia, Karl Michael Attems (1752-1774)
  • dcterms:creator
   • Jure Volčjak
  • dcterms:subject
   • Bela krajina
   • Črnomelj
   • Metlika
   • Podzemelj
   • Semič
   • Vinica
   • vizitacije
   • goriška nadškofija
   • goriški nadškof Karel Mihael Attems
   • škof Rudolf Edling
   • White Carniola
   • Črnomelj
   • Metlika
   • Podzemelj
   • Semič
   • Vinica
   • visitations
   • Archdiocese of Gorizia
   • Archbishop of Gorizia
   • Karl Michael Attems
   • Bishop Rudolf Edling
  • dcterms:abstract
   • Bela krajina je pod goriško nadškofijo v cerkveno-upravnem pogledu predstavljala zaključeno celoto. Vseh pet župnij je spadalo pod jurisdikcijo nemškega viteškega reda s sedežem v Metliki, goriški nadškofje nad njimi imel škofovsko. V času škofovanja nadškofa Attemsa so bile belokranjske župnije vizitirane trikrat. Poročila teh vizitacij so se na srečo ohranila v Nadškofijskem arhivu v italijanski Gorici. Njihova vsebina je slovenski javnosti praktično neznana, zato želimo s tem prispevkom prikazati cerkveno življenje v Beli krajini med letoma 1753 in 1771.
   • White Carniola was a complete ecclesiastical administrative unit under the Archdiocese of Gorizia. All five parishes fell under the jurisdiction of the German order of knights with its seat in Metlika and the Archbishop of Gorizia only held ecclesiastical authority over them. During the episcopacy of Archbishop Attems the White Carniolan parishes were subject to three visitations. Reports on these have luckily been preserved in the Archdiocesan Archives in Gorizia, Italy. Since their contents have remained largely unknown to the Slovenian public, the paper seeks to present the ecclesiastical life in White Carniola between 1753 and 1771.
  • dcterms:publisher
   • Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Ljubljana
  • dcterms:contributor
   • Miha Preinfalk (odg. ur.)
   • Manca Gašperšič (prev. ang.)
  • dcterms:date
   • 2010
  • dcterms:type
   • Text
  • dcterms:language
   • slv
  • dcterms:isPartOf